Den auktoritära skoldebatten är kaoset!

20140612-164636-60396695.jpg

Igår skrev DN på kultur-debatt Rapport från en vårtermin i kaos.

Artikeln har nu delats runt 12 000 gånger och kommenterats av såväl lärarfacken som utbildningsministern.

Situationen i artikeln är horribel – och det är författarens uppfattning, så långt är jag med. Nu må jag vara part i målet som kommundirektör i Botkyrka men från botten av mitt hjärta.

Detta måste vara ett av Sveriges svåraste jobb, det kräver extremt professionell personal – det räcker inte att vara journalist eller för den delen kommundirektör.

Ordning och reda i skolan ska tydligen vara lösningen på skolans problem. Det framgår av artikeln, det framgår av ministerns och fackförbundens svar. Jag tror inte alls på det och det tror jag inte att majoriteten av professionen gör heller. Ordning och reda är maktutövning baserad på grupptillhörighet. Påverkan handlar om att möta individer – aldrig mötas de två. Läs gärna mer på skolvärlden

Respekt förtjänas. Lärargärningen är ingen skillnad mot ledarskap i övrigt, det handlar inte om makt utan om ömsesidig påverkan i relation. Individer ska mötas för vilka de är, inte vilken grupp de tillhör. I Botkyrka kallar vi det ett interkulturellt förhållningssätt. Läs gärna mer hos Expressen

Hur tusan kan DN som en seriös mediaaktör låta detta ske. Artikeln framstår i gränslandet mellan reportage och insändare. Reglerna säger att läsaren ska ha möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer. Pressens etiska riktlinjer säger vidare bl.a. att man ska höra båda sidor och att man ska vara försiktiga med personliga utpekanden. Här får skolan inte ge sin bild och flera personer kan identifieras. Läs gärna mer hos pressombudsmannen

Så – självklart har vi ett samhällsproblem med skolan, men detta svartmålande är inte lösningen. Lösningen sitter inte heller i ökad auktoritär makt. Skolan ska genom eleverna bygga vårt framtida samhälle och det måste ske med framtidens lösningar inte historiens makt. Professionen och relationen har lösningarna – lyssna och lär.

Uppdatering 22:30
Förvaltningens genmäle i DN

En kollegas reaktion på DN-artikeln

Dela: