Den auktoritära skoldebatten är kaoset!

20140612-164636-60396695.jpg

Igår skrev DN på kultur-debatt Rapport från en vårtermin i kaos.

Artikeln har nu delats runt 12 000 gånger och kommenterats av såväl lärarfacken som utbildningsministern.

Situationen i artikeln är horribel – och det är författarens uppfattning, så långt är jag med. Nu må jag vara part i målet som kommundirektör i Botkyrka men från botten av mitt hjärta.

Detta måste vara ett av Sveriges svåraste jobb, det kräver extremt professionell personal – det räcker inte att vara journalist eller för den delen kommundirektör.

Ordning och reda i skolan ska tydligen vara lösningen på skolans problem. Det framgår av artikeln, det framgår av ministerns och fackförbundens svar. Jag tror inte alls på det och det tror jag inte att majoriteten av professionen gör heller. Ordning och reda är maktutövning baserad på grupptillhörighet. Påverkan handlar om att möta individer – aldrig mötas de två. Läs gärna mer på skolvärlden

Respekt förtjänas. Lärargärningen är ingen skillnad mot ledarskap i övrigt, det handlar inte om makt utan om ömsesidig påverkan i relation. Individer ska mötas för vilka de är, inte vilken grupp de tillhör. I Botkyrka kallar vi det ett interkulturellt förhållningssätt. Läs gärna mer hos Expressen

Hur tusan kan DN som en seriös mediaaktör låta detta ske. Artikeln framstår i gränslandet mellan reportage och insändare. Reglerna säger att läsaren ska ha möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer. Pressens etiska riktlinjer säger vidare bl.a. att man ska höra båda sidor och att man ska vara försiktiga med personliga utpekanden. Här får skolan inte ge sin bild och flera personer kan identifieras. Läs gärna mer hos pressombudsmannen

Så – självklart har vi ett samhällsproblem med skolan, men detta svartmålande är inte lösningen. Lösningen sitter inte heller i ökad auktoritär makt. Skolan ska genom eleverna bygga vårt framtida samhälle och det måste ske med framtidens lösningar inte historiens makt. Professionen och relationen har lösningarna – lyssna och lär.

Uppdatering 22:30
Förvaltningens genmäle i DN

En kollegas reaktion på DN-artikeln

Dela:
 • Pingback: Att bryta den onda cirkeln | Från 80 till 100()

 • papuanerna

  Hur vi uppfattar verkligheten omkring oss kan alltid
  diskuteras, men faktum är att jag i min artikel gjorde mitt bästa för
  att på ett rakt och ärligt sätt beskriva hur jag upplevde
  mina nästan fem månader på skolan.

  Den som är någorlunda läskunnig förstår att jag inte är
  ute efter att svartmåla.

  I artikeln försökte jag delge mina upplevelser, utan pekpinnar om lösningar på
  de komplexa problem som skolan i Sverige står inför.

  Jag hade en gång i tiden själv planer på att utbilda
  mig till lärare och tycker att det är ett av de viktigaste jobb man kan
  ha.

  Någon utpräglat auktoritär ledarstil har jag
  aldrig förordat. Lärarens pedagogiska verktyg och möjligheter är så
  mycket mer omfattande än så.

  Många av de lärare som jag mötte på den skola i
  Botkyrka där jag jobbade under vårterminen 2014 gör ett strålande arbete, de
  sliter och gör sitt bästa med knappa resurser.

  Eleverna på skolan har i grunden en fantastisk
  kapacitet.

  Ytterst kan artikeln läsas som ett rop efter en bättre
  skola så att ingen elev i Sverige, särskilt inte de svagaste, ska behöva
  uppleva någon av de många stökiga situationer som jag upplevde på skolan i
  Botkyrka.

  Några obildningsbara ligister finns naturligtvis
  inte.

  Den som krossar rutor måste också få plats.

  Likaså den som, omgiven av kaos, sitter tyst och efter
  tre år på högstadiet knappt kan läsa.

  Thomas Petersson
  Journalist och författare till artikeln ”Rapport från en vårtermin i kaos”

  Läs gärna:

  Söderförortsläraren Jan Claessons debattartikel i
  Expressen, http://www.expressen.se/kultur/toppnyheter-/skicka-dina-barn-till-var-skola-danne/

  Författaren Lena Anderssons kolumn i DN, http://www.dn.se/ledare/kolumner/frihetligt-tvingande-skola/

  DNs kulturchef Björn Wimans krönika i DN, http://www.dn.se/kultur-noje/bjorn-wiman-ocksa-dickens-visste-sanningen-om-krisen-i-skolan/

  Expressens huvudledare den 14 juni, http://www.expressen.se/ledare/expressen-ledare-gor-slut-pa-skolkaoset/

  • Hej Thomas
   Jag tycker att du är mycket tydligare i denna kommentar än vad artikeln i sig är.

   Med tanke på hur det som du skrivit tolkats och använts så tycker jag att det är olyckligt att föra fram det på det sättet. Hade du ex berättat om det stöd du fått under vägen så hade jag tyckt att det var mer renhårigt.

   Vad tycker du om din tidigare kollegas reaktion som jag embeddade ovan?

   /Mattias

   • papuanerna

    Varför min artikel är viktig framgår inte minst av den enorma respons som jag har fått på den, bland annat från många lärare. Jag står för artikeln till hundra procent och det gläder mig att den har skapat en omfattande och seriös diskussion om de problem som finns inom den svenska skolan. Att du som kommundirektör främst verkar ägna dig åt kritik mot budbäraren och inte verkar ha förmågan att lyfta blicken är däremot illavarslande för alla de elever som drabbas av de problem som finns inom skolan i Botkyrka kommun.

    Thomas Petersson

    P.S. Min tidigare kommentar var just ett kortfattat svar på
    vad jag tycker om min tidigare kollegas reaktion och ett försök att förtydliga min egen hållning till elever och pedagogik.

    • Min ambition är inte att skjuta brevbäraren utan att skicka brev som handlar om hur professionen (inte du och jag) samlat ser på problemen och dess lösningar.