Det är engagemang som skapar framtiden

 

Jag lyssnade på Henrik Challis på PlanB häromdagen. Ämnet för dagen var engagemang. Jag hade under och efter seminariet, ja även nu svårt att bestämma mig vad jag tyckte och tycker om helheten. Jag tror att föreläsaren kanske är van att tala för mindre grupper, vi var 400 personer. Med ett antal tankvärda guldkornsuttalanden fanns dock!

Om engagemag

 • Framtiden finns inte än
 • Engagemang kommer inifrån
 • Engagemang växer av uppmärksamhet
 • Engagemang genomsyrar allt
 • Engagemang lever upp till förtroende
 • Engagemang är meningsfullt – känsla av sammanhang (KASAM) ger meningsfullhet
 • Ibland vid förändring tror vi alla ska med och samtidigt, så är det aldrig

Allt som gör att vi människor sätter oss vid rodret och inser att vi sitter där är bra, tycker jag. Hur mycket tid lägger vi inte ner på att sia om saker som kanske aldrig kommer. Jag har funderat mycket på vad det är som gör vissa människor så framgångsrika och med det vad jag själv söker hos människor runt omkring mig i arbetslivet. Är det kunskap? Inte i så hög grad längre, det är i mångt och mycket energi och förmågan att se helheter. Energin kommer ur engagemang och de som har förmågan att kombinera engagemang förmågan att se helhet/koncept och kunskap höggaktar jag. Jag är personligen inte säker på att jag själv kommer att kunna känna engangemang i en och samma sak så länge att jag blir riktigt erfaren. Att bli sedd som människa är ett så grundläggande behov, men så lätt att glömma bort.

 

Om förändring

 • Om du är med och utformar en lösning så utför du lättare sedan
 • Gör inte strategier innan vision byggts tilsammans
 • Om man känner; Delad otillfredsställelse – Har en gemensam vision – Har en handlingsplan så får man FÖRÄNDRING

Grunden för framgångsrik delaktighet är delaktighet i problemet, vilket är grundsatsen till varför tidig, ”ovärderad” öppenhet är den viktigt. Du kan aldrig vara överens om en lösning om du inte är överens om problemet.

 

Om organistioner

 • Organsiationen finns inte i våra fem sinnen
 • En gemensam uppgift och vision är grund för samarbete
 • En organisation är vår gemensamma bild, dvs organsiationen bor i människan
 • För att förändra en organsiation så måste man börja med dialog för att huvudet/mäniska ska ändras

Ja, en organisation utan vision är en folksamling. Vi behöver något samlande för att bli en enad grupp. Det som samlar oss måste vara accepterat av alla, annars så kommer vi inte att gå i samma riktning. Att säga åt en medarbetare hur den ska göra något är ofta ett misslyckande både för ledarskapet och medarbetarskapet. Styrning ska alltid sikta mot ett mål. Om vi inte har målet kan vi heller inte uppnå det. Kontentan av detta blir, tycker jag, att våra mål måste vara kända och accepterade av alla. Det är en av anledningarna till att jag tycker att verksamhetsplaneringen är så viktig. Vi planerar tillsammans. När vi planerat tillsammans så gör vi tillsammans. Att göra tillsammans innebär att var och en gör det den anser är rätt. Därför konstaterar vi att all förändring börjar med mig själv. När vi utvecklas gör organisationen detsamma och vi når målen.

 

Om mänskligt beteende

Henrik Challis visade sedan ett youtube.klipp om påverkan, som enligt honom kan beskrivas som en normalfördelningskurva med mer och mer deltagare till en topp som sedan avtar med samma kurva.

…eller så kan man säga att en man kan göra skillnad!

Dela:
 • mKanala

  Bra funderat och sammanställt.

  Det du skriver om förändring är typiska utmaningar i all förändringsledning? Och faktiskt något jag efterlyst kring Katrineholm 3.0, jag har bl.a. frågat efter visionen = svaret på frågan varför, inte för att ifrågasätta utan för att göra den tillgänglig och tydligt för många. Har också frågat efter strategin och just i den ordningen. Bl.a. för att för alla som vill vara med och vara delaktiga i uppbyggnaden och utvecklingen av Katrineholm 3.0 – ska känna sig just delaktiga. Att plantera en vision och en strategi är ju inte statiskt. Så delar ni dem tydligt, kan andra också vara med och förädla och utveckla dem? Jag kan ha fel, men jag har en känsla av handlingsplanen kommit fram ganska snabbt, det skapas plattform och fixas med geolocations m.m. Jag vet att du har en fantastisk kompetens i Selig och du själv bidrar på ett bra sätt till möjligheterna. Hur ser du på ”om förändring” och förändringsledning i det sammanhanget, har vi gjort allt vi kan för att så många som möjligt ser inte bara problem utan möjligheter, som ju också måste tas om hand med olika lösningar?

  Men till det VIKTIGA: när får vi se dig Mattias på torget i Katrineholm, iförd endast badbyxor – göra skillnad? 😉

  • Du har rätt Markku, det är rätt tid att göra det avseende 3.0. Vi ville först ha något att visa, så att det inte blev så abstrakt.

   Tar tag i det direkt

   Vill du bli av med kära kommunchef – vilket sannolikt blir följden av vilda torg-danser… 😉

  • Thomas Selig

   Jag håller med Markku, men när det gäller just Katrineholm 3.0 faktiskt endast i delar:

   När det gäller det konkreta förändringsarbetet, så har du rätt ifall vi likställer det med att få omgivningen att omfamna projektet. Jag är dock väldigt övertygad om att vi inte är i positionen att påbörja den processen ännu.

   Det finns en vision som medveten är tämligen lös. Det finns utvecklings- och handlingsplaner som i likhet är medvetet öppna och flexibla.

   Varför flexibiliteten? Helt enkelt för att vi i den pågående processen vill fånga upp kreativiteten bland personerna som jobbar med projektet. Det är om möjligt ännu viktigare med tanke på att flertalet involverade i nuvarande projektstadie är ungdomar med sin inneboende tveksamhet inför auktoriteter. Nästan inga av dessa har varit aktiva inom utvecklingsområdet – men oh boy, vilka idéer de redan haft.

   Jag rekommenderar läsning av Schuler när det gäller att frigöra kreativa krafter genom aktivt åsidosättande av strukturer och krav på processformuleringar.

   För att påbörja en förändringsprocess i större skala (det du efterlyser) måste projektet först konkretiseras. Emedan (älskar det ordet) avsaknad av auktoritär processstyrning kan vara fördelaktig i den kreativa processen är den nödvändig i en mer publik förankringsprocess. På grund av att det inte finns några befintliga referensramar (it’s a first) är det troligen nödvändigt att komma med något helt greppbart. Annars hamnar vi i den situationen som vi redan tidigare fått uppleva: i och med att traditionella kanaler inte förstår vad det handlar om (inte konstigt, när det inte finns referensramar) ägnar man sig åt sågningar som väller över av oförståelse och faktafel.

   Som sagt, inte konstigt. Utan något konkret att ta på är det ju i det närmaste omöjligt att komma med konkret kritik.

   Därför: låt oss slutföra den så nödvändiga kreativa processen genom att aktivt omsatta idéer och därigenom dynamiskt anpassa visionen under tidens gång.

   SEN låt oss påbörja förändringsarbetet och förankringsprocessen 😉

   • mKanala

    Tack Thomas. Det är intressant för du har precis formulerat delar av det jag efterlyser.

    Vision (varför): ”Det finns en vision som medveten är tämligen lös”

    Strategi (hur):

    – utvecklings- och handlingsplaner hålls öppna och flexibla.

    – frigör kreativa krafter genom aktivt åsidosättande av strukturer och krav på processformuleringar.

    – konkretisera projektet

    – kom med något helt greppbart

    – slutföra den så nödvändiga kreativa processen

    – aktivt omsätta idéer

    – dynamiskt anpassa visionen under tidens gång

    – påbörja förändringsarbetet och förankringsprocessen

    Det du skriver ställer dock några krav på de som leder och styr, så att punkterna ovan faktiskt blir av och på det sättet som du önskar, det är också att styra&leda projekt, bara en annan form av strategi utformad för att just passa den här typen av projekt.

    Så NEJ, jag efterlyser inte auktoritet eller strukturer, bara lite kommunikation och ”ordning&reda”, däri finns ingen motsättning vs. kreativitet. Redan nu ÄR det ett projekt i någon form med någon budget, grova tidplaner, resurser, kompetens ??? – må det vara i tidiga faser av förstudier, prototyping och genomförbarhetsanalyser inför ett genomförande, som sen kan vara ”släpp invånarna loss”.

    Jag skrev: ”Att plantera en vision och en strategi är ju inte statiskt. Så delar ni dem tydligt, kan andra också vara med och förädla och utveckla dem?”

    Och i ditt resonemang ovan kommer en hel del av det fram, svårare än så här behöver det inte vara, här & just nu 😉

    • Kul att se att föreläsningen kunde vara ett bidrag till era långt skridna tankar. Det är extra utmanande att engagera de redan engagerade!

     Jag har fått massor av fin respons på föredraget och det har efterföljande lett till en hel del nya relationer och utmaningar.

     Lycka till med samhällsbyggandet.

     Henrik Challis