Det är inte genus utan människors rätt att vara

Jag läste precis ett helt underbart blogginlägg om det socialt konstruerande könet som begränsande för varje människars möjlighet till att vara sig själv. Det är så slående hur just könet är den primära indelningsgrunden, men varje gruppindelnng som inte bygger på individen har sin begränsande effekt för oss som individer.

Vi är aldrig en roll, en grupp eller ett kön – men det är en av det vi är.

Läs Hanna Fridens post!

Genusuppfostran anser att ingen ska behöva känna sig missanpassad på grund av att deras personlighet och utseende inte passar in på deras könsroll. Enligt genus ska pojken som gråter passa in lika bra i samhället som pojken som springer runt och sparkar en boll och som är tuffast och starkast. Enligt genusuppfostran så är inte det som flickor uppskattas mest för hur söta de är, utan det är det som de vill, som de är bra på, som räknas.

viaVad är egentligen genuspedagogik? Och varför är så många emot det? – Hanna Fridén at Hanna Fridén.

Dela: