Det fina med makt

Häromveckan var det en intressant artikel om makt i Katrineholms kuriren. Reportern hade börjat hos Kate Perry 7 år och frågat vem som har makt över henne. Sedan gått vidare till, i detta fall hennes mamma – som gick vidare till sin chef osv. Jag fanns också med på ett hörn. Mitt svar på vem som bestämmer över mig är;

På jobbet är det Göran Dahlström. Det är väldigt tydligt att jag styrs av kommunstyrelsen med dess ordförande i spetsen. Begreppet ”allmänhetens tjänare” är viktigt. Allmänheten bestämmer också över mig, genom de folkvalda. Hemma tar jag mycket intryck av min flickvän och mina barn. Jag tror på delaktighet och lyssnar gärna, fram till beslut, inte efter beslut.

Jag har genom åren försökt umgås med ordet makt och dess betydelse för mig och oss och vill gärna åter dela med mig av några tankar.

När hörde du någon med stolthet säga -Jag har makt ?

Det är som att själva ordet i sig har en negativ klang.

Kanske är det därför att makt, i den meningen är relativ. En människa har makt att få en annan människa att göra något. Det kräver i sig ett beroendeförhållande. Förhållandet är därmed inte jämlikt.

Det finns olika typer av makt

  • Betvingande makt – Att med våld tvinga någon eller ha befogenhet att styra belöningar av sådant som den andra parten vill ha.
  • Formell makt – Att ha en chefsbefattning eller annan formell auktoritetsroll.
  • Expertmakt – Att ha en expertis eller förmåga som någon annan vill ha.
  • Referentiell makt– Karismatisk makt, som innebär maktutövande genom att den andra parten beundrar och vill identifiera sig med dig.

Man kan definiera makt efter handling eller efter möjlighet till handling – potentiell makt. Med den definitionen så blir det maktutövning även att inte handla, om möjligheten till handlande finns.

Att inte utöva potentiell makt för en god sak är fegt. Jag tror att det krävs mod för att våga utöva makt på rätt sätt. Mod är per definition inte din frånvaro av rädsla, förtvivlan eller dubier. Mod är när du fortsätter kämpa för din övertygelse trots mentalt och reellt motstånd. Mod är liksom makt inte ett mål i sig utan en förmåga, ett medel att nå mål.

Vad menar då de som diskuterar makten som något negativt. Är det rädsla för makten som sådan? Eller är det rädsla för konsekvensen av att ha makt? Att behöva ansvara för konsekvensen av sin egen makt?

Varför ska man vara rädd för det? Det är inte fel att utöva makt.

Makt är ett medel för att nå mål.  Målet för maktutövande får aldrig vara din egen framgång. Målet måste handla om att på ditt sätt bidra till en bättre tillvaro för en medmänniska och/eller en bättre värld. Målet är det viktiga. Makt är ett medel bland många.

Om vi byter ut ordet makt mot inflytande så ser vi kanske på det annorlunda? Om du har möjlighet att idka inflytande för att skapa en bättre värld, kan du då välja att inte göra det?

Empowerment bygger på att så många som möjligt utövar makt och inflytande över sina egna liv. Är det kanske just över och underordningen mellan människor som upplevs som det farliga? Det ojämlika? Jag vet inte.

Jag har i min roll och som människa både betvingande, formell, expert och referentiell makt. Det viktiga är vad jag gör med den.
Jag anser att den makt man har med fördel ska användas för att skapa strukturer som gör att andra och du själv mer naturligt kommer att göra bra saker. En välfungerande organisation och ett fungerande rättsväsende är exempel på strukturer som skapas med makt och som ger förutsättningar för positivt handlande.Man kan använda makt både för att påverka struktur och innehåll.

Så länge jag använder makt på ett öppet och medskapande sätt som överensstämmer med min person så ser jag inget fel med det. Jag ser det dock som ett nederlag för ledarskapet när jag utövar formell makt över andra. Det betyder inte att maktutövandet är fel, utan att maktutövande genom ett inre, påverkande ledarskap är bättre ur flera aspekter.

Ibland innebär maktutövandet att behöva göra det minst dåliga av många saker. Men vid den tidpunkt jag känner att jag måste utöva makt på ett sätt som inte överensstämmer med min egen tro, den jag är, då är det dags att lämna.

Tveka inte inför begreppet makt. Demokrati, folkstyre utgår från att alla människor utövar den makt, det inflytande man har. Till syvene och sist så är det de som har en kraft som kommer inifrån och som känner sig själva som har förmågan att påverka mest.

Dela: