Det finns ingen godhet i att skydda människan från henne själv

För några år sedan föreslog dåvarande personalchef Susanne Wihlborg att vi  i kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp skulle läsa boken Ledarskapets Tao. Vi inledde våra möten med att en av medarbetarna hade valt ut en text som är max en sida och läste den för oss andra. Sedan reflekterade först den som läst och sedan gjorde vi det tillsammans. Totalt tog punkten en halvtimme. Jag minns det som givande.

Speciellt är det en del av en taoism som satt mig i mitt medvetande.

Lika behandling

Naturens lag är blind, dess rättvisa opartisk. Konsekvenserna av ens beteende är ofrånkomliga. Att vara människa är ingen ursäkt.

En vis ledare försöker inte skydda människorna mot dem själva. Medvetandets ljus lyser i lika mått på det som är behagligt och det som är obehagligt.

Tao är för mig att låta naturens lagar och energier råda. I det att tao är att följa så blir det ett naturligt ansvarsutkrävande, eller det kanske blir naturligt med konsekvenser helt enkelt. 

Naturens lag är blind, dess rättvisa opartisk. Konsekvenserna av ens beteende är ofrånkomliga.

Det är precis det tänker jag. 

Jag ser så ofta att människor använder förklaringar på sina beteenden som ursäkter till beteendet.

Jag tänker att förklaringen finns bara där som en förutsättning bakom ditt val av handling. Jag ansvarar alltid själv för handlingen. Med taoismens ord.

Att vara människa är ingen ursäkt.

All utveckling av mig själv som människa  bygger på ett ansvarstagande för mina handlingar. Det är i enlighet med tao naturligt. Det du satt i rörelse får du också ta konsekvensen av. Jag upplever att det finns en ”nånannan-ism” hos oss idag och att den också upprätthålls av ledare i någon slags vilja att vara goda.

En vis ledare försöker inte skydda människorna mot dem själva. 

För den som ansvarar för sina tillkortakommanden får också ansvara för sina vinster.

Gör du så? Eller har du en större benägenhet att låta lyfta fram ansvar för handlingar i det positiva än det negativa. Det känner jag att jag lätt gör. 

Medvetandets ljus lyser i lika mått på det som är behagligt och det som är obehagligt.

Att växa som människa är att se mig själv sådan som jag är.
Att bidra till andra människors utveckling är att hjälpa dem att se sig själva.
Det är tao – naturens lag.

Dela:
 • I morgon antar jag rollen som chef för första gången. Ledare har jag varit tidigare. Jag har klart lättare att lyfta ansvar för det positiva hos andra. Det är min tro att det kommer ur min bakgrund inom ideella teaterföreningar där det funkat som ett bra sätt att föra en process framåt. Ett visst mått av konflikträdsla kan nog också spåras. Tack för ett tänkvärt inlägg med bra tajming för min del. Jag funderar mycket på sånt här just nu.

 • Wuwei_suzuka

  Har du verkligen läst riktiga Tao (
  Daodejing ) ur perspektivet som ledare ?  

  Det är en världsordning som människorna gör bäst i att underkasta sig, för att inte skapa problem. Den slår fast att detta görs bäst genom wuwei, icke-handlande. Världen är enligt Daodejing så finurligt ordnad att det allra mesta löser sig självt om människor undviker att agera.

  Utifrån denna grund utvecklas ett fridsamhetsideal och en ödmjukhet inför naturens ordning, som manar till anspråkslöshet och lågmäldhet, som skulle kunna tolkas som att ledare och ledarskap knappast behövs, det allra mesta löser sig självt. Det skulle man kunna tro, men så är det inte menar Lao Tzu.
  Utan, han menar att människan behöver ledare. ”Ledare för ett flockdjur som människan är endast naturligt, se på en vargflock. Där finns en stark ledare som bestämmer vilka som ska och inte ska få äta av bytet.” 

  Det är mycket i taoismen som går att spåra i t.ex. en vargflocks beteende, enkelheten och tydligheten. Det som skiljer vargen från människan är vår intelligens, som taoismen menar är ett hinder för världsordningen. Vi försöker med vår intelligens undvika att underkasta oss den.

  Du menar alltså på fullaste allvar att det är du som ska bestämma vilka som ska och inte ska få äta av bytet, att du väljer ut de människor som inte levererar och inte ska få del av bytet, utan att försöka hjälpa dem tillrätta och inte använda dig av det som varken vargflocken eller taoismen tillåter, din intelligens ?

  Du verkar skriva och tala en hel del ? I taoismen finns en grundläggande filosofi som säger: De som talar vet ingenting, de som vet är tysta. 

  Att skryta om ditt välstånd och dina förtjänster får dig på fall, som taoismen menar.

  • Tack.
   Jag är definitivt ingen Tao-expert och ser att jag har mycket att lära.

 • Pingback: Ta ansvar | Mattias Jansson()