Det unika som kommun på sociala medier

Kommunala organisationer bildades en gång för att ta hand om den service som marknaden inte tog hand om. Kommunen fick sedan ansvar för viss myndighetsutövning och senare också ett ansvar att bidra till utvecklingen på den geografiska platsen. Men kommunen är primärt den geografiska platsen och de människor som bor och verkar här. Vi måste låta det synas.

För att få en hög kvalité är sociala medier helt integrerade i våra mentala processer och har därmed effektiviserat och förbättrat det dagliga arbetet. Det handlar om att hela tiden få ett utifrån och in perspektiv på det vi gör.

Om du någonsin har hört att ”Det borde kommunen fixa” och tänkt att medborgaren borde se sin del så borde du testa empowerment via sociala medier. Den som vågar bjuda in kommer att bli överraskad.

Men kan då en kommun vara personlig?

Ja, kommunen kan vara personlig. En kommun är inte bara en myndighet utan också en organisation. Kommunen är också en uppbärare av den lokala demokratin.

Dela: