Du skapar, det gemensamma möjliggör – om landsbygdsutveckling

Pojke i fårhage, Foto: Håkan Stenström

Katrineholms kommun omfattar centralorten Katrineholm samt sju andra tätorter. Runt om dessa finns en vacker landsbygd med gott om sevärdheter. På många av tätorterna finns skola, barnomsorg, äldreomsorg, bibliotek och andra serviceinrättningar. Dessutom finns det ofta aktiva sockenråd, hembygdsföreningar, företagar- och idrottsföreningar.

Katrineholm arbetar aktivt med landsbygdsutveckling (pdf) . Vårt uppdrag är att

..följa utvecklingen på landsbygden, särskilt ifråga om befolkningen, företagandet och IT- försörjningen

Grunden för utveckling ligger ju som alltid i första hand hos individerna själv, så hur kan kommunen, det gemensamma underlätta för individerna att medskapa en bättre plats?

Ett sätt är att mötas och vi träffar kontinuerligt företrädare från olika delar av kommunen. Detta uttrycks på ett bra sätt i Sörmland Lever – Informationsblad från Hela Sverige ska leva-Sörmland.

Den viktigaste funktionen med det hela är ändå att dörrarna nu står öppna. När vi kör fast i vårt arbete har vi snabbare kunnat få hjälp att finna en lösning på problemet. Och det är ju just det vi i utvecklingsgrupper oftast behöver hjälp med, det är inte alltid rena pengar vi tigger när vi talar om att vi behöver ha en dialog med vår kommun. Utan konkret hjälp när byråkratin sätter stopp för innovativa idéer för bygden.

Nu har Katrineholm fått frågan projektet ”Hållbara lokala servicelösningar”. Hela Sverige ska leva kommer under perioden 1 juni 2010 – 30 september 2011 att driva ett nationellt projekt inriktat på att skapa och utveckla långsiktigt hållbara servicepunkter. I samråd med länsbygderådet i Södermanland har ”Hela Sverige ska leva” valt Björkvik som en av femtontalet bygder att ingå i projektet.

Det vi ska arbeta med är att se på möjligheter för;

  • Vilken service ska finnas i servicepunkten? Detta ska gälla kommunal, statlig, ideell och kommersiell service.  En inventering tillsammans med medborgarna måste göras. Allt behöver inte finnas från start, men det ska finnas en tydlig framtidsinriktning.
  • Allt praktiskt måste finnas i planen som t ex lämpliga lokaler? Vilka öppettider ska gälla? Vilken bemanning är tänkbar?
  • Hur ska det lokala inflytandet bedrivas?  Vilka beslutsformer ska gälla?
  • Det måste finnas en budget som visar på hur det hela ska finansieras. Det ska vara en  långsiktigt säkerställd finansiering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kommunstyrelsen har genom delegation beslutat att anslå 25 000 kronor till medfinansiering av projektet.

Utifrån kommunens mål om en levande landsbygd är projektet en möjlighet för kommunen och Björkvik att tillsammans se hur ett lokalt arbete med att bygga upp och driva olika varianter av servicepunkter kan stödjas konkret.

Jag tror att vi tillsammans kan utveckla lokala servicepunkter och därigenom skapa en levande landsbygd. – Bättre miljö genom närheten till serviceutbudet.

Tillsammans skapar vi en ännu bättre plats i Sveriges Lustgård.

Dela: