En timme är gott om tid

CC by monkeyc.net

CC by monkeyc.net

Härom dagen så skrev jag ett inlägg om kompetenser där jag bl.a. tog upp tiden som en viktig faktor för att nå uppsatta mål, tid som en funktionell kompetens.

Tiden är utmätt och det är viktigt att respektera varandras tid genom att exempel komma i tid.

Jag tycker dock att tiden ibland ges för mycket utrymme som förklaring eller bortförklaring till att inte klara av uppgifter.

Världen förändras allt snabbare och de långa planeringshorisonterna måste så långt som möjligt ersättas av stödjande strukturer för att hantera förändring och kompenta medarbetare med konceptförståelse, en inre trygghet och tilltro till sin egen kompetens.  Tiden är något som ligger utanför dig själv. Tiden ska bemästras, låt den inte mästra dig.

Så, gå in med inställningen att för de flesta löpande arbetsuppgifter så är en timme alltid gott om tid!

Tryggheten finns i dig själv och i din förmåga att se din handlingsfrihet!

Dela: