Enfaldig sortering

På många sätt är den utsortering av information som sker baserat på mitt tidigare agerande bra tror jag. Mängden information gör det helt nödvändigt att få hjälp med sorteringen. Men det får inte stanna vid det. Utöver den automatiskta filtreringen komplettera din informationsflöde med kuratering, dvs sortering och tips, av människor du litar på. Men du måste också utsätta dig för ex. det osorterade i olika medier, genom att dyka in i ett twitterflöde och att söka upp nya människor.

Det ena utesluter inte det andra!

– Tidigare talade man med varandra i det offentliga rummet. Det förstörs nu, inte av någon ond vilja utan av algoritmer – algoritmer som jag som algoritmforskare egentligen gillar. Jag är orolig, för det här är tekniskt lätt att genomföra, psykologiskt tilltalar det våra lägsta instinkter att allt handlar om mig, och jag tror att subjektifieringen är skadlig för demokratin. Algoritmer är den starkaste kraften som påverkar informationssamhället. Och den är nästan helt okänd för alla.

viaIsolerade i nätbubblan | Kultur | SvD.

Dela: