Facebook – mötet

CC by smemon87

Facebook är det dominerande sociala mediet i Sverige idag. Över fyra miljoner svenskar finns på Facebook.

På Facebook får man bara ha en profil så jag använder den både privat, personligt och i rollen som kommunchef.

På Facebook har jag främst kontakt med Katrineholmare. Oftast brukar det bli diskussioner om lokala företeelser och ofta går det att hantera som tjänsteman då synpunkterna brukar ha att göra med hur saker utförs snarare än vad vi gör. Om diskussionen går in på politiken så hänvisar jag till fattade beslut.

På Facebook samlas blogginlägg, nyheter och pressmeddelanden från http://katrineholm.se samt andra statusuppdateringar såsom vad jag gör varje dag, vad jag funderar på eller vad resonerar med andra om.

Facebook är också bra för kontakter i form av arrangemang och grupper av olika slag.

Just nu har vi t.ex. haft en sida om Team Gabriel som är Katrineholmskören i Körslaget. Den har över 3 300 fans och har bidragit till en vi-känsla kring kören.

Vi har också interna arbetsgrupper, i körexemplet en grupp för dem som arbetar med det från tidningen, hotell, marknadsföringsbolag och kommuninterna representanter. Det fungerar strålande.

På Facebook är jag idag ”vän” med 1 147 personer.

Facebook handlar, som sociala medier i övrigt, främst om att lyssna och interagera. Facebook skapar en närhet, en personlighet för kommunen som jag inte hade hunnit med annars. Det handlar om att vilja och att våga lyssna. Den som inte vill ta in ska inte finnas där. Jag uppfattar det som att Katrineholmaren som inte känner mig sedan innan hellre tar kontakt med mig där, både på loggen och via direktmeddelanden.

När jag får ett meddelande får jag också ett email, vilket gör det enkelt att hantera enligt regelverket.

Dela: