Faktafebern hos den subjektiva människan

 

Idag skriver Malin Ullgren på DN-kultur debatt om Den nya faktafebern. Hon inleder med;

Statistik, siffror, sakkunskap. Just nu tycks vi besatta av kalla fakta. Varför? Till slut har vi tröttnat på löst tyckande i medier och bloggar, skriver Malin Ullgren.

Jag tror att många människor vill ha möjlighet att vara med och se saker såsom du är, utan att det alltid behöver få någon annans personliga analys. Där fyller en öppenhet med statistik, siffror och sakkunskap en roll. Jag tror dock att man utöver det vill ha tolkningar, gärna från många olika vinklingar för att skapa sig sin egen sanning. Människor har inte tröttnat på löst tyckande, men vill kunna värdera det.

Så fort man analyserar ett ämne så gör man det givet en referensram. I forskningen benämner man ofta det som att tillämpar en viss teori – sedan ska man enligt metodiken följa den teoretiska ramen utan personlig vinkling i ”faktadelen”. Då menar man att det man kommer fram till är sant, ofta med brasklappen givet den teoretiska ansats som valts. Gott så, bättre går säkert inte att göra. Men i grund och botten är vi människor alltid subjektiva. 

Det finns inget motsatsförhållande mellan fakta och personliga värderingar!

Så – gärna fakta, gärna åsikter och sedan självklart min egen slutsats om ”sanningen”.

Dela: