Fel ska inte begås, ändå begås de. När det händer så ska vi lära av det.

I dagens Katrineholms Kuriren finnsen undran om vad sker i Katrineholms kommun?

 

I Katrineholms kommun har fel begåtts

Vi har saker sominte går rätt till i Katrineholm. På senare tid har vi bl.a. uppmärksammats för utredningen om rutiner inom sportcentrum  (word) samt upphandling av ny vattentäckt. Kommunen och med det jag bär givetvis ett ansvar för det. Jag beklagar att våra administrativa rutiner inte fungerar, så ska det givetvis inte vara.

 

I Katrineholms kommun begås fel

Jag är säker på att detta inte är de enda fel som begås i kommunen. Det är mänskligt att fela.

 

Kommunens verksamhet

Kommunen är en omfattande verksamhet. Vi omsätter ungefär två miljarder kronor varje år och har ungefär 3 100 anställda. Vi bedriver verksamhet inom offentlig service, myndighetsutövning och arbete med att stimulera utvecklingen inom kommunen. Kommunen har att följa ett 500-tal lagar. Vi har generellt en bra kvalié på våra verksamheter i Katrineholm enl jämförelser med andra och kvalitétsuppföljningar.

 

Kommunens ledning

Vi har en ibland ifrågasatt ledningsorganisation och administration som av vissa ses som tärande på våra kärnverksamheter såsom vård, skola och omsorg. Samtidigt är det genom ledningsorganisationen som de folkvaldas vilja genomförs och en välfungerande demokrati förutsätter bra administrativa rutiner.

Det kommunala regelverket utmålas ibland som hämmande för utveckling och ibland är det just brister upprätthållandet vi får kritik för. Jag är som kommunchef högste tjänsteman i kommunen. Kommunen har som insändarskribenten säger också en senior advicer, som arbetar framförallt med utvecklingen av Katrineholms logistikcenter.

 

Ledning eller styrning

Kommunen har ett styrsystem som bygger på tre principer

  • Formellt styrsystem – såsom budget, styrdokument och reglementen. Vad och hur vi ska göra?
  • Ledningssystem – ledarskap, kultur och värderingar. Hur vi ska vara?
  • Organisationssystem – hur vi organiserar oss- Vem som ska göra vad?

När det blir fel är det lätt att börja styra i hur saker ska göras, det formella styrsystemet. Jag tror att det är avgörande för kommunens långsiktiga utveckling att inte centralisera styrningen för mycket. Utåt, mot dig utanför organisationen är jag ansvarig för brister i tjänstemannaorganisationen. Inåt så ansvarar de som svarar upp mot mig och/eller sin nämnd för sitt tilldelade ansvar. En av grunderna för utveckling i ledningssystemet är att krävas på ansvar. Endera så klarar man att utveckla sig eller också ska man inte ha det tilldelade ansvaret.

 

Öppenhet

Katrineholms kommun har valt en öppenhet som sträcker sig längre än det juridiskt tvingande. Du som frågar vad som sker i Katrineholms kommun kan få få mycket information och dessutom en direktkontakt med kommunen genom vår öppenhet, såväl via telefon, webb, synpunktshantering, personligt möte eller via sociala medier. Du som undrar vad exempelvis jag gör kan följa det varje dag.

 

Upptäcka fel

Utöver att att utkräva ansvar på rätt ställe internt och ta ansvar fullt ut, att se över rutiner och ha bra kvalitétssystem mm så behöver vi ha ett bra sätt att fånga upp fel som begås. Det är oerhört viktigt att ta tillvara på och aktivt stödja de som påtalar fel.

 

Sammanfattningsvis, min bild

Fel ska inte begås, ändå begås de. När det händer så ska vi lära av det.

Dela: