Feminist – Javisst!

Idag, tisdagen den 8 mars, är det internationella kvinnodagen. Då uppmärksammar vi tillsammans med många andra länder att vårt samhälle värderar människor olika, inte baserat på deras handlingar utan på om de är kvinnor eller män.

När ett barn föds, brukar den första frågan vara; – Vad blev det? Fortsättningsvis genom livet blir vårt kön, om vi är kvinna eller man, en viktig del för att definiera vem vi är eller vad andra vill definiera oss som. Är det ett problem?

Som vi ser det, och som samlad forskning också visar på, handlar problemet om att vi bedöms och värderas olika beroende på om vi är kvinnor eller män och att kvinnor generellt värderas lägre än män. Så ska det inte vara.

I Katrinehoms kommun arbetar vi för att förändra detta. Det innebär bl.a. att vi i planering, genomförande och uppföljning av vår verksamhet ska ha ett genusperspektiv. Vi kallar det sätt vi arbetar på för jämställdhetsintegrering. Men vad innebär egentligen det?

Vår utgångspunkt är att vi bedömer kvinnor och män utifrån omedvetna föreställningar om vad kvinnor respektive män kan eller ska göra. De flesta människor har dessa omedvetna föreställningar, vilket vi menar beror på att vi fostras in i olika könsroller.

Om vi inte ser detta finns en risk att exempelvis kommunen kommer besluta olika om insatser, inte beroende på människors olika behov, utan beroende på att de har olika kön. Vi skapar rutiner och arbetssätt för att kvinnor och män, flickor och pojkar ska bli likvärdigt behandlade och bemötta i sina kontakter med kommunen. I förskola och skola, när vi lånar böcker på biblioteket, söker bygglov, får stöd som företagare eller i kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Oavsett om du är man eller kvinna, ska den service du som medborgare får vara av samma kvalitet.

Jämställdhet är en viktig utvecklingsfråga. Vi kan inte ha förutfattade meningar om vad kvinnor respektive män ska göra, studera eller arbeta med. Då riskerar vi att bortse från många talanger och drivkrafter. Dessutom bromsar vi våra möjligheter till utveckling och tillväxt.

Internationella kvinnodagen är en utmärkt dag för reflektion men också för handling. Du som kommuninvånare har rätt att efterfråga jämställda kommunala verksamheter, och vi som jobbar i kommunen ska erbjuda dig den service som du har rätt till.

Att vara feminist innebär för oss att ha en medvetenhet och kunskap om den könsordning som innebär att män är överordnade och kvinnor underordnade, och en strävan och vilja att förändra detta. Men för att komma till den insikten krävs kunskap. Det krävs ifrågasättande av det som ses som självklart och det krävs mod.

Idag den 8 mars, internationella kvinnodagen har vi chansen till nya val. Passa på att utmana dina föreställningar!

 

/Anna Johansson Projektchef,  Mattias Jansson Kommunchef

 

Dela:
 • IreneLundell

  Det finns hopp 🙂 RT @Kommunchef Nybloggat: Feminist – Javisst! http://kommunchef.com/2011/03/feminist-%… #blogg

 • Hej I min värld oerhört snyggt beskrivet och formulerat, bland det bästa jag har läst och upplevt, när det gäller perspektiv och förhållningssätt till könsstrukturer, hur vi konstruerar och vidmakthåller, hur vi såväl socialt som individuellt påverkas i sätt att handla, tänka och känna på ett omedvetet plan. Ni närmare er ”autopiloten” på ett mycket genomtänkt sätt och som ni sannolikt kommer att se effekter av. All heder på internationella kvinnodagen. Anneli

 • Simone de Beauvoirsson

  Avgå din position och låta en kvinna ta över. Berätta Göran Dahlström att lämna sin position också och låta en kvinna ta över. Inte bara ge läpparnas bekännelse till feminismen, bevisa din hängivenhet!

  • Jag önskar verkligen att det vore så lätt, att några män ställer sina platser till förfogande och ger plats åt kvinnor att utöva chefskap i organisationskulturer och strukturer vilka sannolikt inte stöder individens självkänsla, yttrandefrihet, möjlighet att känna sig trygg i en miljö som öppnar upp för mångfald, osäkerhet, öppenhet och flexibilitet. Läste nyss i DN – återigen – att kvinnor och män har lika hög eller låg förvärvsgrad. Men fortfarande är det kvinnan som – tar – det största ansvaret i det gemensamma hemmet och får på så sätt mertid som beskrivs som oavlönat och utan pensionspoäng. Även om det saknas forskning så bedömer jag att det inte finns något direkt samband mellan förhållandet fler ”kvinnliga chefer” och fler kvinnor och män som tillsammans kan kommunicera och göra tydligt för varandra hur de vill ha det i ett gemensamt hem, vilka insatser och resurser som krävs, vem som kan och vill göra vad.

 • Lindlund

  @Kommunchef Hörde nyss uttrycket att man ibland kan råka möta ”en samling av bitterhet”, känns applicerbart.

  • Hårt arbetande medborgare

   Vilket intressant inlägg. Somna om i potatislandet.

   • Singing In The Rain

    Son? Check. Daddy? Check. Robinson wannabe? Check. Feminist? Check. MJ is ALL those things. There’s just one problem. When will MJ start to focus on managing and not propagandizing? When will MJ be a decent manager? Oh, sorry, MJ tries to ”glad hand” his way through life. In the end, however, MJ risks being remembered as a self-absorbed phony, who did not serve Katrineholm well. (Such is the world on the street.) Hm. Maybe MJ can ask ”hired gun”, ”Herr Sophist” Selig what he should write next?

    BTW, MJ, if you remove what I’ve written, you are not so open as you claim to be. I’ve screen captured what I’ve written so don’t bother taking it away. It will go online elsewhere if you do.

  • @Lindlund bra om det kompenseras med en samling frigörande positivism

  • Hårt arbetande medborgare

   Tack. Inriktningen på kostnadsjusteringen vad gäller de timmar du lägger på sociala medier, har de förtroendevalda fastslagit den också? I sådana fall: har de uppställningen över det antal timmar du inom ramen för din arbetstid får lägga på sociala medier, körslagsprojekt, föreläsningar i andra kommuner etc? För mig är och förblir det obegripligt att en kommun med de problem Katrineholm har, inte minst inom skola men även med integration och andra samhällsproblem, eller eg vilken kommun som helst, har en chef som har så mycket tid för övergripande socialisering. Jag vill gärna få förklarat för mig hur det går ihop med målet som väl är att Katrineholm ska vara en så bra kommun som möjligt, där det ju måste vara first-things-first-principen som gäller, dvs städa innan det finns tid för lek.

   • Hårt arbetande medborgare

    Ger mig inte.

    Väntar på dina svar… 15 minuter per dag, du måste vara ubermänniska. Att klistra in de fåniga gubbarna i varje kommentar tar 15 minuteter.

    Vem betalar för denna hemsida, vem ägs den av, vem administrerar den är också frågor jag vill ha reda på. Tacksam för svar.

    • Jag är ingen ubermänniska. Det tar inte mer än 15 min per dag mellan 8-17. Systemet är välbyggt.

     Just nu är klockan 20:05 och jag väntar på att min dott ska somna.

     Denna blogg ägs via avtal av Katrineholms kommun och det innehåll som interegleras av offentlighetsprincipen är licensierat under CreativeCommons, innebärande att det är fri användning vid angivande av källa.

 • Hårt arbetande medborgare

  Mr kommunchef,

  Jag väntar fortfarande på din ekonomiska redogörelse för rektorernas torsdagskonferenser, dvs 20% minskad arbetstid. Återkom gärna med en ekonomisk kalkyl, vad det kostar, vad som kan sparas in, redistribueras, omplaneras etc? Hur många rektorer finns det? Vad kostar en rektor kommunen, inkl skatter, overhead etc?

  Hoppas det inte blir KÖRigt för dig nu när du ska ta fram lite relevanta ekonomiska kalkyler, samtidigt som du verkar vara på väg in i show biz.

  • Som jag skriver ovan.

   Skolans frågor handhas av bildningsnämnden med dess förvaltning och jag har bett förvaltningschefen att titta på dina frågor. Inriktningen för kostnadsjusteringen är dock beslutat av de förtroendevalda.

 • Hårt arbetande medborgare

  Glömde fråga: om bildningsförvaltningen hanterar frågan om 15 miljoners besparing inom skolan. Är det likadant för andra förvaltningar vad gäller respektive besparingar när sådana ska ske? I sådana fall: vad är då din roll?

  • Bildningsnämndens budget fastställs av kommunfullmäktige i november. Bildningsförvaltningen får sitt uppdrag från nämnden. Mitt ansvar i detta är att övergripande se till att förvaltningen genomför sitt uppdrag, att verkställa politiska beslut. Bildningsnämnden har för övrigt en budget som är 4,7 miljoner högre än föregående år, med 24 fler barn.

  • Hårt arbetande medborgare

   Så denna konversation är din fritid? Skulle ärligt bli en gladare medborgare om du gjorde annat än chattade med mig. Du har ett viktigare jobb än att chatta med mig på kvällarna, hoppas jag. Om bloggen ägs av kommunen, varför är då din konsultpolare den som står som ägare när jag kollar upp siten? Om nu kommunen äger den, hur kan det komma sig att de betalar ditt privata bloggande etc. När du skriver om din dotter etc, så är det för mig privata ärenden, särskilt med tanke på att du twittrar 15 min per dag. För att driva siten, behövs underhåll, uppdateringar, rensningar etc. Om du inte bloggar mer än 15 min per dag, verkar det rätt högt pris att betala för driften av siten. Vem ansvarar för driften av siten, vad kostar dennes tid, etc? Tacksam för svar. Mattias, problemet ligger egentlgien i att jag anser dig ha dåligt omdöme när du utnyttjar kommunens budget til privata saker, och blandar ihop dessa två vitt skilda ting, ditt jobb och din privatperson. Dessutom, saknar jag i alltför hög utsträckning artiklar och tankar om hur du ska få kommunen att blomstra, barnen lära sig mer etc. De fåniga biljetterna du vunnit till körslaget, kan jag betala privat.

   • Jag försöker svara på dina frågor, men blir fundersam när du samtidigt som du ställer dem kritiserar mig för att ha tid att svara på dem.

    Katrineholms kommun har ett avtal med företaget Penseo om denna blogg. Någon betalning utgår inte för det. Däremot går det precis som du säger åt en viss tid att bygga ex. layouten. Den är byggt åt Katrineholms kommun och används på flera bloggar. Du kan se våra konsultkostnader i tidigare inlägg.

    Just synen på vad som är personligt och vad som är en del av rollen skiljer fn människor åt, jag har skrivit om det bl.a. här http://kommunchef.com/2011/03/nar-vi-tva-blir-en-om-roller-i-personen/ Att synen är olika betyder ju varken att du eller jag har rätt, utan helt enkelt att vi tycker olika. Jag respekterar din syn och kräver på intet sätt att du tar del av denna kommunikationsform.

    Om du skulle välja ett område för en bloggpost som är intressant för dig, vad skulle det vara?

 • Pingback: Hur jämställdhet ökar ojämställdhet | Mattias Jansson()

 • Pingback: Så upprätthåller vi o-jämställdhet! | Mattias Jansson()