Feminist – Javisst!

Idag, tisdagen den 8 mars, är det internationella kvinnodagen. Då uppmärksammar vi tillsammans med många andra länder att vårt samhälle värderar människor olika, inte baserat på deras handlingar utan på om de är kvinnor eller män.

När ett barn föds, brukar den första frågan vara; – Vad blev det? Fortsättningsvis genom livet blir vårt kön, om vi är kvinna eller man, en viktig del för att definiera vem vi är eller vad andra vill definiera oss som. Är det ett problem?

Som vi ser det, och som samlad forskning också visar på, handlar problemet om att vi bedöms och värderas olika beroende på om vi är kvinnor eller män och att kvinnor generellt värderas lägre än män. Så ska det inte vara.

I Katrinehoms kommun arbetar vi för att förändra detta. Det innebär bl.a. att vi i planering, genomförande och uppföljning av vår verksamhet ska ha ett genusperspektiv. Vi kallar det sätt vi arbetar på för jämställdhetsintegrering. Men vad innebär egentligen det?

Vår utgångspunkt är att vi bedömer kvinnor och män utifrån omedvetna föreställningar om vad kvinnor respektive män kan eller ska göra. De flesta människor har dessa omedvetna föreställningar, vilket vi menar beror på att vi fostras in i olika könsroller.

Om vi inte ser detta finns en risk att exempelvis kommunen kommer besluta olika om insatser, inte beroende på människors olika behov, utan beroende på att de har olika kön. Vi skapar rutiner och arbetssätt för att kvinnor och män, flickor och pojkar ska bli likvärdigt behandlade och bemötta i sina kontakter med kommunen. I förskola och skola, när vi lånar böcker på biblioteket, söker bygglov, får stöd som företagare eller i kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Oavsett om du är man eller kvinna, ska den service du som medborgare får vara av samma kvalitet.

Jämställdhet är en viktig utvecklingsfråga. Vi kan inte ha förutfattade meningar om vad kvinnor respektive män ska göra, studera eller arbeta med. Då riskerar vi att bortse från många talanger och drivkrafter. Dessutom bromsar vi våra möjligheter till utveckling och tillväxt.

Internationella kvinnodagen är en utmärkt dag för reflektion men också för handling. Du som kommuninvånare har rätt att efterfråga jämställda kommunala verksamheter, och vi som jobbar i kommunen ska erbjuda dig den service som du har rätt till.

Att vara feminist innebär för oss att ha en medvetenhet och kunskap om den könsordning som innebär att män är överordnade och kvinnor underordnade, och en strävan och vilja att förändra detta. Men för att komma till den insikten krävs kunskap. Det krävs ifrågasättande av det som ses som självklart och det krävs mod.

Idag den 8 mars, internationella kvinnodagen har vi chansen till nya val. Passa på att utmana dina föreställningar!

 

/Anna Johansson Projektchef,  Mattias Jansson Kommunchef

 

Dela: