Finansoron försvagar kommunens ekonomi

Detta innebär ungeför 12 miljoner kronor i lägre skattintäkter än den senaste prognosen för 2012 för Katrineholms kommun.

Finansoron försvagar kommunernas ekonomi

Den senaste tidens finansiella oro har föranlett SKL att revidera ned prognosen för nästa års ekonomiska tillväxt. Sysselsättningen antas bli lägre än förväntat vilket minskar skatteintäkterna för kommuner och landsting med 5 miljarder.

viaFinansoron försvagar kommunernas ekonomi | Sveriges Kommuner och Landsting.

Dela: