Fler vill nog veta vad kommunchefen gör

För en vecka sedan bjöd jag in skribenten att följa mig en stund i arbetet, vilken han också tackat ja till – längre fram. Idag läser jag.

Fler vill nog veta vad kommunchefen gör

Skulle vilja passa på och tacka vår kommunchef Mattias Jansson för hans snabba svar och den generösa inbjudan till hans jobb för att vid egen närvaro få se vad jobbet går ut på. Jag kommer gärna och hälsar på dig och dina kolleger någon dag, men fler än jag är lite nyfikna på vad ert jobb går ut på så du/ni kanske kan förklara rent allmänt här på Kurirens insändarsida vad ni gör, men som sagt jag ringer och bokar en tid för att själv stilla min egen nyfikenhet.

Mattias Jansson @kommunchef by KommunchefMan kan beskriva mitt uppdrag på väldigt många olika sätt. Jag hoppas att när du Stefan varit med mig i jobbet ger din beskrivning och delar med dig av den till andra. Som ledare för en så stor organisation så handlar mycket om att vara en spindel i nätet.

Den vanligaste missuppfattningen om min roll är att jag är politiker, det är jag inte. Jag är den högste tjänstemannen i kommunen och är anställd, med ett förordnade till och med augusti 2013. Jag är den ende i Katrineholms kommun som anställs av de förtroendevalda. Jag anställer i min tur förvaltningschefer som anställer sina medarbetare.

Som kommunchef så har jag tre huvudsakliga arbetsuppgifter.

Jag representerar kommunens sammantagna förvaltningsorganisation gentemot kommunstyrelsen med dess ordförande, kommunmedlemmar och företag

Det betyder att jag uttalar mig för kommunens räkning i frågor som har med hur vi utför de förtroendevaldas beslut. Jag är med på alla kommunstyrelse och kommunfullmäktigemöten.  Jag har en daglig kontakt och ett nära samarbete med kommunstyrelsens ordförande. Jag är med på en uppsjö av möten med föreningar, företag, anställda och medborgare där jag representerar kommunen. Jag är aktiv i samhällsdebatten både nationellt, regionalt och lokalt utifrån hur det är att verkställa beslut i vårt arbete.

Jag ansvarar  för att vi som arbetar i Katrineholms kommun tar fram bra underlag för beslut till de förtroendevalda politikern och att besluten genomförs

Jag är med på all beredning av ärenden till kommunstyrelsen. Jag ansvarar för att de styr och ledningssystem vi har fungerar bra. Jag arbetar aktivt med rollfördelningen mellan tjänstemän och politiker.

Jag ansvarar för att alla kommunens verksamheter bedrivs effektivt

Jag leder kommunens ledningsgrupp där samtliga förvaltningschefer ingår. Jag har ett nära samarbete med de bolag och förbund kommunen ingår i. Jag träffar kontinerligt chefer och andra medarbetare i kommunen. I det fall något inte fungerar så lägger jag fokus på det området.

Du kan följa mig varje morgon då jag lägger ut vilka möten jag har helt öppet på Facebook och Twitter. Du kan också se det via min blogg på http://mjansson.se/twitter/

Välkommen!

Dela: