För att få ansvar måste man ta ansvar

En målning av Gerd Öhman, min mormor

Markku Kanala lämnar några kommentar på Fel ska inte begås, ändå begås de. När det händer så ska vi lära av det. Detta är stora frågor, men jag vill kan ge ett fragment av min bild  iallafall 🙂

Hur får ni i Katrineholms kommun medarbetare att ta ansvar, att utveckla sig, att dela värderingar i meningen att summan viljan att göra rätt är större än formella administrativa rutiner?

Jag tror att det i första hand handlar om att fokusera på att värden skapas av människor. Att så lång det är möjligt vända frågor tillbaka till frågeställaren/ människan, där ofta svaret finns. Att inte gå in och tro att hierarki är lösningen på allt.

Känner du till avstämningsterrorister? Medarbetare som hela tiden bara vill stämma av så att de är på rätt väg? Det kan vara berättigat ibland, men ofta så finns svaren hos dem själva. Jag införde för en tid sedan begreppet AU – avstår uppfattning. Det betyder inte att jag inte har en uppfattning 😉 men att jag avstår att lämna den…

Det som annars är det allra svåraste för att utveckla en ansvarstagande är att kräva ansvar. Det är svårt både för den som kräver och den som krävs. Det kan också uppfattas som tufft och hårt när det görs.

Ett annat knep är att tala mycket om varför, istället för att tala om vad. När vi höjer våra frågeställningar i abstraktionsnivå så styr vi ofta mer rätt. När vi svarar på frågan varför är det enklare att vi styr mot det inre, dvs vilka vi är, och  inte bara vad vi gör.

Hur ser du på ”endera så klarar man att utveckla sig” (förmåga, kunskap, kompetens m.m.) vs. ”viljan att utveckla sig” (attityder, värderingar m.m.) i det här sammanhanget?

Givet definitionen av kompetens som ”förmågan att utföra en uppgift” så anser jag att vilja, attityder och värderingar också är kompetens. Sen när det gäller vad man klarar av att utveckla så rör det, menar jag, prestation. Om man inte, trots försök och stöd klarar av att utveckla sin kompetens så att man presterar i enlighet med sitt ansvar så ska man inte ha det ansvaret, det jobbet.

Det var några tankar, vad tycker du?

Dela: