Förändringar i vår IT-verksamhet

Katrineholms Kuriren skriver

IT-chefen får inte vara kvar – Katrineholm – kkuriren.se.

Det som hänt är att vi är överens om att Hans Haglund slutar som IT-chef när förordnandet efter nästan sex år går ut vid årsskiftet. Anledningen är att IT-kontorets leverans inte uppfyller verksamhetens behov och att Hans just nu inte finner kraft att som personalansvarig på IT-kontoret fortsätta driva igenom den nödvändiga förändringen.

Fackliga förhandlingar om IT-kontorets ledning och organisering genomförs under denna månad.

Dela: