Föreläsningsfjärilar som flyger i formation

Jag har varit på utbildning i presentations och föredragningsteknik med detta trevliga gäng i två dagar. Kursledare var Jörgen Bodner. Detta är mina reflektioner för dialog.

Vi började med varsin presentation utifrån frågorna

 • Vem är jag?
 • Var kommer jag ifrån?
 • Vart är jag på väg?

Om man kan svara naturligt på de frågorna så har man nog kommit långt i det mesta, bl.a. i presentationsteknik.

Det finns tre typer av tal

 • Informationsgivande
 • Argumentaterande
 • Cermoniella

Vi fokuserade på argumenterande. Personligen så tycker jag att cermoniella tal är svårast. Nog främst för att det känns som att det finns en risk i att se sig själv som så stor och viktig då. Här fick jag tipset att även där fokusera på mottagaren. Det betyder konkret att inte tala så mycket om sig själv, eller i mitt fall oftast platsen Katrineholm och dess förträfflighet utan mer om mottagaren. När jag tänker tillbaka så är det nog vad jag försökt med även tidigare.

Hur gör du med cermoniella tal?

Retorik är per definition konsten att övertyga.

Vi talade om att det nog är för mycket fokus på just det.

Det kan bli mer av debatt istället för dialog. Grunden för dialog och diskussion är att jag vill lära. I debatt vill jag lära dig.

Retoriken bygger i grunden på de tre beståndsdelarna

 • Logos – logik
 • Pathos – känsla
 • Ethos – förtroende

Föreläsnigen

Börja med att fråga dig – Vad är det du vill ha sagt och till vem – vad är din huvudtes. Definiera dig själv för publiken (ethos), vem är du för dem och vem vill du vara? När du kommer till inledningen i ditt anförande gör en överensskommelse som överensstämmer med svaret på dessa frågor.

Jag är Mattias Jansson, en praktiker i kommunikation och tillika kommunchef i Katrineholm, som inifrån känner nätverkssamhällets möjligheter till mötet.

Idag ska vi tala om hur du som kommunikatör och ledare kan nyttja analog och digital kommunikation för att nå framgång.

Berätta sedan varför vi är här, gör en sammanhangsmarkering.

Samhällsutvecklingen driver på. Vi kan inte välja, vi är redan där. Kreativitet och framtidens arbetskraft kräver ledare som både påverkar och påverkas.

Fördjupa sedan din tes

 1. Ditt näst bästa argument
 2. Nästnäst bästa
 3. Motargument
 4. Bästa argument

Vi litar på våra vänner.

Vi är det andra säger att vi är.

Men det personliga mötet kan aldrig ersättas.

Digital och analog kommunikation berikar varandra.

 

I själva innehållet kan man med använda sig av olika tekniker som

 • mantra, omkväde – upprepningar
 • tes-antites – argumentation med dig själv
 • metaforer, berättelser och bilder – tydliggöra i olika sinnen

Less is more – lämna lite till den som lyssnar, var inte övertydlig.

Sedan sammanfattar du och återkopplar till inledning med en tydlig ”Send off”.

Nätverkssamhällets möjligheter är inte digitala eller analoga. Det möjliggör mötet för framgång.

Ett citat jag lägger på minnet är

Jag har lärt mig att människor kommer att glömma vad du sa, människor kommer att glömma vad du gjorde, men folk kommer aldrig att glömma hur du fick dem att känna.”

Maya Angelou

Denna feedback fick jag

Bra presentationer med tydligt syfte. Tänk på att inte betona allt med händerna. Mycket bra generellt, skön energi. Mindre ehh… glöm inte att inte alla kan teknologi. Erfaren, engagerande. Förutsätt inte att alla kan allt. Duktig på att fånga publiken. Bra röst. Når ut. Sakta ner ”stridsvagnen” lite grand. Variera röstläget. Älskar att göra framföranden, det märks. Han gör det mycket bra och får oss fängslade. Bra glöd, röstvolym genomarbetad. Kan utveckla: (avveckla till en del) teknikberoendet. Känns inte alltid ”sann” – leende hela tiden. Inbjudande, naturlig, trygg, inspirerande. Balanserad. Självfix. Ge mottagaren något. Hur få med åhörare? Samlar sig. Låt bilden smälta in innan tal.

…och utifrån har jag bestämt mig för att

 • Ha färre slides – läs gärna ”Mördande presenationer
 • Variera mitt tonläge och handrörelser mer
 • Vara mer i tystnad

Ja, just det – får inte glömma send-off:en

Föreläsningsfjärilar som flyger i formation handlar om att behärska sin nervositet så att den styr i rätt riktning.

Hur gör du för att lyckas med det?

Dela:
 • Flisa01

  Om folk bara lät bli att säga uuuhhmm så fort de tänkte och slutade visa femtielva PP-slides så skulle alla kurser i presentationsteknik bara överflödiga.
  Fasiken-  får man inte le nu heller? Med risk för att inte uppfattas ”sann”. Då lyssnar jag heller till en glad lögnhals.
  Nervositet behandlas lämpligen med att innan föredragningen ta en stor single malt, ett långt löppass eller ha sex. Välj behandling efter tillfälle.

 • Micheal Flessas

  Unfortunately, you’ve missed the main point of rhetoric. One engages in rhetoric (the art of persuasive speech) for the purpose of-pay attention now because you need to focus upon it-telling the truth. One is to persuade people of the truth (at least, as best as the truth may be found). 

  First focus upon finding the truth as best as you can. In fact, ask yourself the question, ”What does it mean to say that something is or is not true?” Try to answer the question here and don’t use Google to help you. Answer from what you already think you know.

 • Jenny Bolander

  Jag brukar arbeta med mentala målbilder för att försöka få en balans mellan spänning och nervositet. För mig är oron ofta kopplat till prestation, att jag ibland kan bli rädd för att tappa kontrollen och ”misslyckas”. Genom att föreställa mig hur det blir och känns brukar nervositeten oftast styras rätt. Hur gör du?

  • En sak jag glömde skriva är att jag mentalt försöker ”inta rummet” genom att svepa med blicken runt om innan jag börjar.
   Bör man inta rummet?

 • Micheal Flesss

  One more thing, Mattias, if the town of Katrineholm paid for the salaries of town workers to sit in on a rhetoric class, well, this is not the way to spend the town’s money. This sort of thing should be done on one’s own personal time. There are plenty of sites online to learn about rhetoric. I think a rhetoric class for the crew you show in the photo is not merely a waste of public funds but a misappropriation of public funds. What next? Classes in flower design and gardening as well for your pals and co-workers?

 • Hoppsan! Att använda offentliga medel på utbildning/utveckling för anställda inom kommuner, är detta kontroversiellt? Kan väl vara motiverat i den mån det ger positiva resultat. Om majoriteten av deltagarna gått styrkta och inspirerade ifrån en 2-dagars workshop i konsten att kommunicera. Fjärilar som flyger i formation anspelar på hur man kan komma till tals med sina nerver, taget från ”en berättares handbok” av Christina Claesson. Detta med nerver. Tror inte på att de ska tämjas med vare sig alkohol eller sex. Att ta plats och erbjuda ett budskap kräver både förberedelse och närvaro. Och knappast avtrubbning. // JB