Föreningarna bygger samhället, hur stödjer vi er bäst?

Djulö by cybriksI Katrineholm finns över 400 olika föreningar. I dessa föreningar görs ett fantastiskt jobb varje dag. Många människor lägger ner sin själ i att utan egen vinning skapa mervärden för sina medlemmar.

Föreningslivet är en del av det som skapar platsen Katrineholm. Våra förtroendevalda har i budget 2011 fokuserat på detta och givit oss i uppdrag att stärka samverkan med föreningslivet. 

 by Kulturhuset Ängeln

Vi gör detta i två steg.

I det första steget så har vi granskat hur vi själva arbetar med föreningsbidrag. Vi kan konstatera att vi hanterar föreningsbidrag på många ställen i kommunen, främst hos fyra förvaltningar och att vi har många olika bidragstyper. Vi har också undersökt hur andra kommuner gör, däribland Örebro som blev utsedd till Sveriges föreningsvänligaste kommun tidigare i år. Vi tror på basis av vad vi ser hos oss själva och när vi jämför oss att vi kan bli bättre.

Kajrocken by Lars-Ove TörnebohmMen, nu handlar det ju inte om bara vad vi tror – utan vad föreningarna behöver.

Nästa steg blir att lägga vår interna granskning åt sidan och bjuda in våra föreningar för att få er bild av hur vi kan göra för att samverka och stödja varandra ännu bättre. Det kommer att ske via workshops som samtliga föreningar i Katrineholm kommer att ha möjlighet att delta i och komma med idéer på.

När det är klart så sammanställer vi de två bilderna och föreslår de 

förtroendevalda förändringar.

I Katrineholm ska det finnas en mångfald av föreningar som ger energi och gemenskap över gränserna.  

Det är vi som ska synas som Sveriges föreningsvänligaste kommun, tillsammans.

Du är väl med?

Dela:
 • LisaofSweden

  Klart jag är med.
  Jag har bett att  få öronmärka min Robin Hoodskatt så den går till ert föreningsliv.
  Hoppas de nyttjas till en kurs i ” Att föra dialog på nätet och kommentera på bloggar”.

  • Tror du att benägenheten kommer att öka med glirig ironi eller med hjälpsamt inbjudande?

 • selig

  Jag är faktiskt lite dubbel i den här frågan. Det råder knappast någon tvekan om att ideella föreningar skapar ett mervärde som är helt underbar och nödvändig för ett (väl) fungerande samhälle. Så långt är vi helt överens.
  Det jag däremot uppmärksammar är att fler och fler personer väljer att inte engagera sig i ideella organisationer — inte för att de inte vill vara ideellt verksamma, utan för att de inte vill institutionalisera sin idealism. Dynamiska grupper, helt enkelt.
  För dessa människor saknar vi idag välfungerande mekanismer. Lite tillspetsat skulle vi kunna säga att vi hellre stödja organisationer än idealism och engagemang i sig.
  Tankar på det?

 • Torgerd Jansson

  Föreningsengagemanget är mycket viktigt, inte minst för folkhälsan. Att kunna umgås på ett valt sätt med människor med liknande intressen och erfarenheter är mcket värdefullt.Och roligt. det är nog huvudorsaken till att människor engagerar sig så mycket i föreningslivet. Att göra saker ideellt, utan att begära ersättning, är också något tillfredsställande i vår tid som är så fokuserad på pengar och ”lönsamhet”. Samtidigt är det viktigt att ommunen underlättar för föreningslivet, tex genom att ordan så de har bra möteslokaler utan höga kostander – helst gratis. Men att kommunen samtidgit inte styr verksamheten- Den blir bäst om medlemmarna själva bestämmer.