Föreläsning om Botkyrkas interkulturella förhållningssätt

Kort föreläsning för AcademicPowers avslutning för mentors/adeptprogram med fokus på möten.

Dela: