Förväntan är allt! – Förvänta dig allt!

Jag tror att det kommer att bli så som du tror – förväntar dig!

Självförtroende är individens tilltro till sin förmåga att prestera.

Oaktat om du agerar som förälder, medarbetare, chef, lärare, undersköterska, kurator, osv så kommer du att påverkas av vad du och din omgivning förväntar sig.

Förväntan är helt enkelt en av de viktigaste sakerna för att lyckas. Att jag förväntar mig att nå framgång, men också att jag har föreställningen, den förutfattade meningen att du kommer att lyckas.

När jag förväntar mig något av dig är du nästan där, när du förväntar dig det så är du nästan i mål. Förväntan gör att vi känner ansvar och tar ansvar.

Det är som en självuppfyllande profetia – Förväntan skapar framgång.

Jag kan ärligt säga att en sak som gör att jag över huvud taget klarar av mitt liv och mitt uppdrag är att jag förväntar mig att jag kommer att klara det.

Förväntan är allt! – Förvänta dig allt!

Fritt utvecklat blogginlägg 2011-02-09

Dela: