Frågor och svar på myter invandring – Vad tycker du?

 

Ett återkommande problem när det gäller integration är bristen på konkret fakta och inte minst förvanskningen av den fakta som finns. Vi har diskuterat detta i ledningsgruppen och tänkte att vi skulle bidra bl.a. genom att gå ut med information på vår webbplats om vanliga nätmyter om invandrare och minoriteter enligt nedan. Det är utkast och vår fundering är om det är något vi missar.

Vad tycker du?

”I dag är 14,7 procent av svenskarna utlandsfödda. För Katrineholm är motsvarande siffra 14 procent. Dessutom finns det grupper som har en lång historia i landet: samer, tornedalingar, finnar, romer och judar räknas som nationella minoriteter i Sverige.

Det sprids myter och halvsanningar om kostnader och problem med invandring och minoriteter, särskilt på internet. Regeringen har samlat några av de vanligaste myterna och fördomarna och besvarar dem med fakta. För dem som vill fördjupa sig finns länkar till källor och mer läsning. Fördomar måste alltid bemötas.

Länk till Regeringens webbplats där 13 av de vanligaste myterna bemöts.
http://www.regeringen.se/sb/d/2279/a/181576

Vårt integrationsarbete

Tillsammans med arbetsförmedlingen ansvarar Viadidakt för flykting- och invandrarintroduktion i Katrineholms och Vingåkers kommuner. För mer information se http://www.katrineholm.se/Viadidakt1/Viadidakt/Integration/

För ytterligare information se:  

Fickfakta 2010 – statistik om integration

Migrationsverkets fakta om migration, en sida med som bemöter vanliga påståenden om migration. Gemensamt för dem är att de sällan återspeglar hur det förhåller sig i verkligheten. http://www.migrationsverket.se/info/2551.html

Dagens Nyheter serie ”I nytt land” som publicerade 2011 http://www.dn.se/Stories/stories-nyheter/stories-varlden/i-nytt-land

Vad behöver vi komplettera och ändra?

Dela: