Genmäle

Jag skrev i lördags ett svar på en felaktig artikel med efterföljande ledare och mängder av kommentarer i Katrineholms kururien.

Allmänhetens pressombudsman skriver

Var generös med bemötanden

5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.

Katrineholms kuriren har ännu inte publicerat mitt svar och när jag frågar får jag till svar att;

…Den kommer i morgon, med en ev kommentar…

Hmm fyra dagar, är det utan dröjsmål?

Uppdatering, mailkonversation med Katrineholms Kuriren

 

Den 11-01-18 09.59, skrev ”Jansson Mattias”

Hej

Jag räknar med att få kommentera ev kommentar innan publicering.

Hej igen

Jag har nu pratat med Krister Wistbacka om detta och vi arbetar inte på det sätt du föreslår.

Vänliga hälsningar

Kristina Rönnqvist

Märkligt,

Enligt PO skriver ” Hör båda sidor

13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt.”

Med vänliga hälsningar

Mattias Jansson

Mattias

Nu får du ge dig. Du läser de etiska reglerna i ett makthavarperspektiv (din blogg). Hela vårt regelkomplex utgår från motsatsen. Sakligt sett förhåller det sig så, att vi inte kan publicera ett genmäle av det här slaget utan att kontrollera fakta en gång till. Och det gäller då både set vi skrivit och vad du skriver. I fallet med ditt genmäle är det vi som bemöter. Jag tolkar ditt krav om att få bemöta bemötandet som att du som kommunchef gör anspråk på att få styra innehållet i Katrineholms-Kuriren.

Frågan som sådan handläggs i sak tills vidare av berörda medarbetare.

Krister

….

Hej Krister

Jag förutsätter att vi båda är ute efter korrekta nyheter och då tror jag att en faktakoll är bra åt båda hållen. Jag gör inte anspråk på att kontrollera innehållet, men skulle önska att fakta är korrekta. Kan du berätta hur ert regelverk ska tolkas?

Med vänliga hälsningar

Mattias Jansson

Visst kan jag berätta, men det tar tid eftersom regelverket inte är en

generell arbetsinstruktion utan mer ska ses som ett förhållningssätt. Varje

publicering betraktas som unik och regeltillämpningen bör anpassas till

föreliggande omständigheter. Eller nåt sånt, om det går att förstå…

Krister

Hej igen

Jag tycker att det är tråkigt att ni väljer att hantera det på det sättet. Jag är för en fri, saklig och öppen debatt, vilket omöjliggörs med en denna hantering. Du vet lika väl som jag Krister att jag aldrig ifrågasatt medias oberoende och granskande roll, det skulle strida mot hela min natur.

Med vänliga hälsningar

Mattias Jansson

Kommunchef

Dela: