Glädje i dess renaste, innersta form

Jag är så enormt innerligt, barnsligt glad. Jag känner mig uppfylld av lycka, stolthet och gemenskap.

Idag har vi haft chefsrådslag med våra 120 chefer i kommunen. Det är andra gången vi kör detta upplägg och fokus för denna dag var vår nya Vision 2025.

Vision 2025

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrineholm -Läge för liv & lust

Varför är jag då så glad, förutom det alldeles uppenbara svaret att jag får jobba i just Katrineholm och med dessa underbara människor och denna vision. Jag är lycklig eftersom jag känner en sådan gemenskap och kraft.

Jag gav en personlig bild av visionen. Jag valde att göra det från hjärtat. Jag talade om allt från själen och anden, vi fick underbar musik, vi dansade, fick lära oss olika metoder för implementering och talade om ett Katrineholm i världsklass som exemplifierades med våra fantastiska yrkesprogram. Men vi slängde också ut Jante en gång alla för när medarbetarna tog till orda och framhåll sin egen förträfflighet. Jag älskar det!

Jag var så nervös innan, ja faktiskt någon vecka innan. Natten till idag kunde jag inte ens somna, för att sedan vakna vid femtiden. Men med den fantastiska återkopplingen från så många så är jag bara så, så lycklig. En chef jag inte känner som tidigare kom bl.a. fram och sa

Mattias, det är så fantastiskt när du talar, du når mitt inre

Att välja att också ge den feedbacken, det är stort!

Det unika, underbara i varje människa blir så tydligt och samtidigt vilka stordåd vi kan göra – tillsammans.

Hur ska ska jag kunna förmedla denna känsla till dig? Jo du ska få ta del av det allra underbaraste – barnen – som ger sin bild :=)

Katrineholm -Läge för liv & lust

Dela: