Hållbart är annorlunda

CC by Anders Abrahamsson

​Ibland kan jag bara känna att tjing – där ramlade poletten ner. Ofta handlar det om en insikt om hur saker hänger ihop.

För några veckor sedan läste jag en kunskapsöversikt av Jessica Nyberg som handlar om de livstilsförändringar vi måste få till här i Botkyrka för att nå våra klimatmål och leva hållbart.

Att leva hållbart med allt vad det innebär är inte normen om hur ett gott liv ska levas. Hållbara val är därmed avvikande och strider mot den självkänsla och de positiva känslor som en individ får av samhörigheten med andra människor.

Min ”insikt” blev att så är det väl med alla hållbarhetsfrågor? Att ledningen av en plats handlar om att systematiskt medvetandegöra våra invanda mönster för att människor ska få utökade möjligheter att förändras, för att de vill.

Val är medvetna!

All förändring börjar med mig själv!

All förändring börjar med dig själv!

 

Dela: