Hur blir kommunen din?

2011-02-19

En av de frågor jag brinner mycket för som kommunchef i Katrineholm är känslan av att kommunen INTE är det kommunla organisationen utan du som valt att bo på den just den här platsen. Försöker nedan reda ut mina tankar i ämnet lite med frågan;

  – Hur blir kommunen din?

 

Vad är Katrineholms kommun?

Ordet kommun kommer av latinets communis, som betyder gemensam. Det som samlar en kommun är att det är ett givet geografisk område.

En kommun är också och en administrativ enhet för lokalt självstyrelse. Det är det som är den kommunala organisationen.

Den kommunala organisationen bildades för att ta hand om den service som marknaden inte tog hand om, det vi idag kallar vård- skola- omsorg – kommunal service. En kommun finns också för myndighetsutövning som lagstiftaren, riksdagen beslutat. En kommun styrs av över 550 lagar. Den tredje funktionen som vår organisation har är att verka för att utveckla samhället i det geografiska området – ortsutveckling såsom att verka för företagsetableringar, nya bostadsområden och bra kommunikationer.

Kommunen är till för sina medlemmar, dvs de som är folkbokförda och/eller äger fast egendom (mark) i kommunen.

Vem är Katrineholms kommun?

Katrineholms kommun är de som bor och verkar i kommunen.

Vem är Katrineholms kommun som organisation?

Den som står utanför kommunen ser sannolikt oss som en enhet och uppfattar inte att vi består av flera myndigheter. Det är inte viktigt för våra brukare, kommunmedlemmarna, som vi är till för, hur vi valt att organisera oss, vilka administrativa gränser vi satt upp.

Det är så lätt att tro att alla vet hur samhället är uppbyggt – men ärligt talar det är ett sammelsurium.

När jag flyttade hemifrån så ringde jag försäkringskassan för att teckna hemförsäkring!

Den som möter kommunen kan göra det i alla våra funktioner och det är kanske just det mötet som formar kommunmedlemmens bild av kommunen.

– Kanske ringer Per till IT-avdelningen för att teckna bredband?

– Kanske mailar Anna till ekonomikontoret för att söka försörjningsstöd?

– Kanske kommer Arvid till receptionen på stadshuset för att söka bygglov?

Vi är till för kommunmedlemmarna och det är i mötet som deras bild av oss formas. Med glädje guidar vi dem vi är till för till rätt ställe.

 Katrineholms kommuns varumärke byggs av våra individuella handlingar

 – Vi är vår värld! – Vi är Katrineholms kommun!

Justerad reblog 2009-10-21

Uppdatering 2011-02-26

Krister Wistbacka skriver i dagens ”Reflexer”

Även om politikerna inte bloggar så är Katrineholm numera känd för att ha en kommunchef som brinner för att blogga. Men inte bara det:

”En av de frågor jag brinner mycket för som kommunchef i Katrineholm är känslan av att kommunen INTE är den kommunala organisationen utan du som valt att bo på den just den här platsen ”

När kommunchefen sedan, som han skriver, försöker reda ut vad en kommun är framgår det att han självklart vet vad en kommun är. Men ingressen tyder på att han också tycker att kommunen är något som den aldrig kan bli: att kommunen är ”du”, därmed också jag som valt att bo på den platsen.

Endast medlem

Jag har valt att bo inom det av politiker fastställda territorium, som utgör ett administrativt och politiskt avgränsat område för de offentliga verksamheter som bildar en enhet för visst lokalt självstyre. Jag är därmed en av kommunens tvångsanslutna medlemmar. Men – om det inte anses övermaga att ha en annan åsikt om vad kommunen är än kommunchefen: jag är absolut inte en del av kommunapparaten. Och eftersom jag inte är kommunpolitiker är jag heller ingen del av den kommunala styrapparaten. Att jag som medlem får rösta i kommunvalen gör mig inte till en del av kommunen.

En kommunmedlem kan, om det vill sig illa, som individ komma i konflikt med kommunen som juridisk person och hamnar då oftast i underläge.

Jag tycker om att bo inom Katrineholms kommungränser. Här finns inte en utan många bra platser. Men kommunen är inte jag. Jag är en person bland alla andra kommuninvånare. Kommunen är en annan person, om än en juridisk.

Min tanke ovan kanske är otydlig? Det jag menar är att det viktigaste är den geografiska platsen och de människor som bor här. Det är människorna på platsen som avgör om vi ska ha en kommunal organisation, inte tvärtom. Både begreppen finns, men platsen är överordnad organisationen, i min mening.

Dela: