Hur kan sociala medier bidra till att bli och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare?

Idag föreläste jag på konferensen Attraktiv arbetsgivare, på temat hur kan sociala medier bidra till att bli och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare?

Jag talar utifrån punkterna

  • Sociala medier som förhållningssätt som ledare. Personlig – Öppen – Medskapande
  • Hur kan sociala medier stärka organisationens varumärke inåt och utåt?
  • Riktlinjer – vem ska göra vad? Och hur?
  • Struktur och innehåll – Vår vision: Katrineholm 3.0
  • Erfarenheter – framgång kräver öppenhet men ger sårbarhet

Det var en intressant dag. Jag har ju en stark förkärlek till Anna Dyhre som verkligen är en person som tar bladet från munnen. Som vanligt spann jag vidare på ett Niclas Strandh-citat, och ja, jag vet att många sagt det, men jag så det där ;).

Sociala medier är inte en teknik det är ett förhållningssätt…

Dessutom blev det, som så ofta så tydligt vilka rädslor förhållningssättet sociala medier skapar. Mitt bärande tema idag var;

Relationer är med personer, inte organisationer

Värden skapas av människor inte av roller

Dela: