Hur kan vi analogisera det digitala?

CC by jasoneppink

CC by jasoneppink

Man brukar tala om den digitala klyftan för att beskriva den skillnad som blir mellan dem som nyttjar den digitala världen och de som inte gör det. Idag problematiserar jag inte över den ”Digitala-värderings-klyftan” som annars är nog så intressant…

Thomas Selig bloggade för en tid sedan intressant om den analoga klyftan med det provocerande påståendet att den digitala klyftan är positiv. Thomas skriver.

Det jag vill ha sagt med inlägget? — Jag tror inte att det i alla lägen är meningsfullt att konstruera och problematisera skillnader mellan analoga och digitala världar.

Självfallet måste vi försöka att riva den digitala klyftan. Men inte för att den är just digital. Inte för att den på något sätt skiljer sig mellan andra faktorer som gör att olika grupper av människor är olika delaktiga i samhället.

— Utan helt enkelt för att den är en klyfta, för att den visar att olika grupper av olika människor av olika anledningar är olika delaktiga i samhället. Punkt, slut.

Jag håller med.

Klyftan gör att vi utgår från olika grundfakta. Våra val kommer att baseras på vilken information vi har tillgång till. Som Russel Crowe sa i en intervju jag såg, om Robin Hood levt idag så skulle han kämpa för allas rätt till samma information. Klyftan försvårar detta.

Till nästa år ska vi arbeta med att bidra till att minska den digitala klyftan. Jag kommer personligen att engagera mig i det och redan nu bubblar jag av idéer.

Det handlar följaktligen inte bara om att ”de analoga” ska ändras. För att klyftan ska minska så måste även ”vi digitala” förändras, eller kanske inte bara vi utan det digitala mediet i sig. Så hur kan vi analogisera det digitala?

Tror du att det skulle vara möjligt att köpa tjänsten att göra en liten tidning på 4-8 sidor 1-2 ggr i månaden om vad som hänt på Katrineholms digitala kanaler. Varje nummer innehåller uppmärksammade pressmeddelanden, blogginlägg, mest diskuterade ämnen på facebook och twitter, månadens Flickr bild och kanske en uppmärksammad live-sändning. Varje nummer har en tvist som syftar till att lära det digitala. Tidningen skickas ut till samtliga hushåll i Katrineholm.

Vad tycker du om det?

Hur ska vi analogisera det digitala?

Hur ska vi analogisera de digitala?

Dela:
 • Thomas Selig

  Jag tror absolut att det är möjligt att översätta det digitala till en analog värld. Det finns ju ett antal olika tjänster som automatiskt gör om digitalt innehåll till analogt sådant.

  Problemet är dock att den ”översättningen” endast tar sikte till en teknisk överföring. Det viktiga i dylika sammanhang är enligt mitt tycke skillnaden mellan ”översättning” (translation) och ”överföring” (”transduktion”).

  Tyvärr vet jag inte något träffande ord på svenska och använder därför det internationella fackbegrepped, ”transduktion”, dvs att inte endast översätta ”ordagrant” utan att göra en aktiv TOLKNING så att personer som inte är vana vid digitala samtalsformer kan förstå den faktiska innebörden och sammanhangen.

  Trots alla framsteg i automatiserade semantiska tolkningsmetoder är jag övertygad om att just den transduktionen åtminstone i dagsläge MÅSTE göras för hand och av personer som är väl förtrogna både med källa (den ”digitala världen”) och mål (den ”analoga världen”).

  Massivt med redaktionellt arbete, med andra ord.

  Eller?

  • Väldigt intressant!

   Jag har aldrig tänkt på begreppen ”översättning” (translation) och ”överföring” (”transduktion”). Kanske kan man göra en egen grej av det? – En sorts förklarande text för att bidra i digitaliseringen?

   Men kanske behöver vi inte nå 100% direkt. En vanlig blogg-text går väl att förstå analogt?

   • Det är väl en del av transduktionen i så fall, att välja ut vilka delar av den digitala informationen, som kan/bör överföras? En vanlig bloggtext kan ju i den enklaste av världar, förstås analogt (tar emot att skriva så) men tagen ur sitt eventuella sammanhang: kategorier, taggar, kommentarer, länkar osv. kommer den som informationsmängd att ha lågt värde(innebörd &sammanhang), tror jag.

   • Thomas Selig

    Här kommer vi ju in på linguistik och informationsteori när de är som finast 😉

    Intressant nog hittar jag föga lite information på det publika nätet om just skillnaderna mellan translation, transduktion och traduktion – som egentligen är det vi berör här.

    Kort sagt:

    translation är en direkt översättning.

    traduktion är en överföring från ett område till ett annat utan ett bibehållande av sammanhanget.

    transduktion slutligen är överföringen från ett område till ett annat under bibehållande av den djupaste fenomenologiska nivån.

    Om vi använder oss av dessa begrepp, så är en translation (dvs. t.ex. utskrifter av paper.li) tekniskt helt oproblematisk, men innehållet förvrängs i och med att sammanhanget saknas.

    Traduktion som ”nästa” steg kräver ett visst urval och viss bearbetning för att möjliggöra för personer som inte är insatta i kommunikationssätten att tillgodogöra sig innehållet. Jag skulle t.ex. tro att mycket av vad som skrivs på klf-bloggen skulle kunna överföras på det viset utan större problem, låt vara att det finns viss förklarande text.

    Transduktionen däremot, den verkliga översättningen som medför verklig förståelse av innehållet, möter just problemen som Markku nämner. Sammanhanget saknas, förståelse för alla sociologiska aspekter av sociala medier (kan) saknas (beroende på mottagare) etc.

    Jag är tämligen övertygad om att det krävs mycket kunskap och en del erfarenhet för att kunna avgöra, vilka texter som kan överföras med vilken metod – och exakt hur den metoden ska tillämpas i så fall.

    Med andra ord: jag tror att det inte kommer vara enkelt och jag tror att om man företar sig ett sånt projekt, så måste man räkna med en hel del kommunikationsmissar och missförstånd längs vägen.

    Det innebär dock inte att jag skulle tycka att det inte vore värdefullt att testa 😉

 • Pingback: Tweets that mention Hur kan vi analogisera det digitala? -- Topsy.com()

 • Ola Gustafsson

  Så sant, visst är det en klyfta som kanske försvinner med tiden men det kommer att ta tid. Att utge en analog form av den information som flödar i Katrineholms digitala kanaler, tycker jag är en bra ide. Den digitala klyftan minskar ju inte med det, men informationen kommer fram till de ”analoga” som vill ha information om vad som sker, ett problem jag ser är tidsdifferensen mellan den digitala informationen och den eventuella analoga informationen, men den kanske är av underordnad art i de flesta fall. Funderar också över Thomas svar, detta med tolkning kan också bli ett problem, den/de som sammanställer den anloga informationen måste vara ”duktiga” i sina tolkningar/värderingar så att den speglar den digitala informationen på ett rättvist sätt, det är så lätt att lägg egna värderingar och tolkningar på andras tankar och tro att man tolkat det rätt, men jag vet kommunen har duktigt folk till det, så kör nu ut första nummret av ”Det digitala Katrineholm i analog form.

  • 🙂

   Vi ska ju också ha tvisten lärande, eller hur?

  • Jag tycker Ola beskriver det bra. Det motsäger i sig inte dina ambitioner att göra digital information tillgänglig i en annan ”kanal”.

   Men jag är inte alls säker på att den minskar den digitala klyftan, som jag uppfattat definitionen:

   – Tillgång (att man har dator och Internetuppkoppling)

   – Kunskap (att man har den kunskap som krävs för att effektivt kunna använda Internet)

   – Användning (att man faktiskt använder mediet)

   – Motiv (de olika anledningar till att man använder eller inte använder Internet i den utsträckning man skulle kunna göra det)

   Det vi möjligen påverkar är att motivet ökar något, helt enkelt för att man blir nyfiken. Men övriga delar: tillgången, kunskapen och användningen – de påverkas marginellt eller inte alls, av att vi analogiserar digital information.

   Kan det inte t.o.m. sett ur den digitala klyftans perpektiv befästa klyftan genom att anledningarna till att förbättra tillgången, kunskapen och användningen minskar? Man får ju informationen ändå….

   Som sagt motivet att ge medborgare tillgång till likvärdig grundfakta, det finns det en poäng med, men den digitala klyftan påverkas marginellt, kan det vara så?

   • Är inte den digitala klyftan följden av

    – Tillgång (att man har dator och Internetuppkoppling)

    – Kunskap (att man har den kunskap som krävs för att effektivt kunna använda Internet)

    – Användning (att man faktiskt använder mediet)

    – Motiv (de olika anledningar till att man använder eller inte använder Internet i den utsträckning man skulle kunna göra det)

    ?

    • Jovisst, det är det jag försöker säga 😉 Och därför tror jag inte att en analog variant av det som är digitalt, påverkar/minskar den klyftan speciellt mycket.

     För att påverka det måste vi i så fall öka tillgången (mer internet/bredband/datorer) – öka kunskapen (utbilda och låta använda) – öka användandet och motiven (skapa motivationfaktorer, nyfikenhet m.m).

     Tillgången, kunskapen och det digitala användandet påverkas inte alls av en ”liten papperstidning”? Vi kan kanske öka intresset och nyfikenheten för det digitala, men som sagt inte de övriga parametrarna?

     Jag motsäger inte att ”den lilla tidningen” ska bli av, tvärtom – den fyller funktionen av att ha en digital twist och kan öka intresset, kanske t.o.m. kunskapen något.

     Är eg. mer nyfiken på de övriga delarna. Vad gör vi för att öka tillgången, kunskapen, användandet och därmed motiven?

     Det finns också andra faktorer som påverkar, inte bara mätt i dessa fyra kriterier. Det är KÄNSLAN av att vara delaktig i informationssamhället. Och där verkar de största hinden inte vara ev. utanförskapet i sociala medier utan ”enkla” kunskapsrelaterade saker som t.ex: koppla in och installera nya tillbehör till datorer, köpa och betala varor/tjänster på nätet, att söka adresser, tidtabeller på nätet. Om det finns en del att läsa här: http://www.iis.se/docs/SOI2010_web_v1.pdf

     Vad är det vi vill åstadkomma egentligen?

     – Minska den digitala klyftan?

     – Öka tillgången till digital kommunal information?

     – Öka den upplevda delaktigheten i informationssamhället?

     – Öka olika gruppers delaktighet i samhället?

     Börja med tidningen, så fixar vi resten sen? 😉

 • Pingback: Tisdag v46 #xnytt. helsingborg.se, paddan & wp cheat sheets. | Entreprenörsskap, kreativitet och Helsingborg()

 • Pingback: Kommunchef kommenterar – 2 February, 2011()

 • Pingback: Medskapare – Människor – Mening()

 • Pingback: Demokrati – Digital – Delaktighet()

 • Pingback: Mattias Jansson (@Kommunchef)()