Informationskontor vill ingen vara

I veckan har vi haft verksamhetsplanering med kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp. Vi har nu sammanfogat ett förslag utifrån de förtroendevaldas vilja med bl.a. förslag på åtaganden och produktionsmål till 2012. Som underlag har vi förutom vision, kommunplan och planeringsdirektiv haft diskussioner i koncernchefsgrupp, medarbetarrådslag för all personal på kommunledningsförvaltningen samt efterföljande diskussioner på respektive kontor.

Vi har även diskuterat respektive kontors syfte på kommunledningsförvaltningen. Informationskontorets personal vill byta namn från till kommunikations- och marknadsföringskontoret. Informatörerna skulle då benämnas kommunikatörer.

Jag tycker att det är bra med fokus på kommunikation, vilket också var medarbetarnas ambition. Traditionellt så ser jag kontorets uppgift som tredelad i;

 • information
 • kommunikation
 • marknadsföring

Men varför benämna det som kommunikation och marknadsföring. Om man ska ändra så ska det väl handla om [wikipop language=”sv”]kommunikation [/wikipop]som skulle kunna vara ett samlingsnamn.

Nåväl, vi lyssnade lite med twännerna och stärktes i vår syn på att kommunikation nog är den rätta vägen att gå. Informationschefen berättade också att Sveriges informatörsförening har samma diskussion.

Jag gillar Markku Kanalas fråga – Måste det heta kontor?

Om man tänker så fritt så skulle det exempelvis kunna heta KomMaIn – KOMunnikation, MArknadsföring, INformation. Kommain ger ju en trevlig signal också.

Nåväl så kreativa var vi inte – än, utan landade på kommunikationskontor.

– Är det rätt namn?

Sedan var ju frågan om informatören ska benämnas kommunikatör. Det har jag väldigt svårt med. För mig är alla kommunikatörer. Däremot så kan man ju ha en specialistkompetens för att hjälpa andra. Vi har idag personalspecialister och upphandlingsspecialister. Kanske skulle vi kunna ha kommunikationsspecialister?

-Vad tycker du om det?

Dela:
 • Pingback: Katrineholmsbloggar (@KHOLMbloggar)()

 • Pingback: Mattias Jansson (@Kommunchef)()

 • Martin Willén

  Titeln informatör är ju hyggligt etablerad så det känns som att en förändring behöver vara ordentligt motiverad. Om det handlar om att betona kommunikation (dialog, sändande och mottagande osv) så kommer informatörens roll behöva vara stödjande och konsultativ för komunens medarbetare och då är begreppet specialist inte det mest centrala. Kanske kunde begrepp som konsult eller rådgivare vara bättre? Jag tycker generellt att titlar somminnehåller ordet specialist fjärmar från samarbete och dialog och istället betonar att specialisten sitter inne med fakta som den delar med sig av. Så är sällan fallet, vare sig när det gäller kommunikation, personalfrågor eller upphandlingsfrågor.

 • Pingback: Mattias Jansson (@Kommunchef)()

 • Jenny Lindberg

  Vad jag kan se har dina medarbetare på kommunikationskontoret redan börjat kalla sig kommunikatörer:) Och varför inte?

 • Thomas Selig

  Sen kommentar, men: jag tycker att det är bra att man byter från enkeltriktad information till tvåvägskommunikation (eller helst: multidimensionell sådan) — och att det återspeglas i namnet.

  Jag håller inte riktigt med i din kritik ”kommunikatörer är vi ju alla”. Yes, vi alla kommunicerar. Men det innebär inte att alla är proffs på det. Många av oss är även bilförare och när vi har passagerare i bilen är vi chaufförer. Det innebär inte att vårt yrke är att vara chaufför. Det krävs det mer för…

  • Det verkar som att jag borde ändra uppfattning.

   • Klart du borde. Lyssna nu för en gångs skull på farbror Thomas :-p

  • Jessica

   Tack Thomas! Jag funderade på hus jag skulle formulera detta själv. Du slog huvudet på spiken! Jag håller inte heller med om att ”kommunikatörer är vi ju alla”. I helgen putsade jag en nybyggd mur på vår tomt, men jag är ju inte murare för det… Klart du ska lyssna på Thomas, Mattias 😉

   Informatör må vara mer inarbetatat, men jag tycker det viktiga är att vi visar på att fokus har flyttats från passiv ”sändning” till aktiv och delaktig kommunikation…

   Ibland känner jag som informatör att min kompetens är ifrågasatt på ett annat sätt än till exempel en ekonom. Grafisk form, kommunikation och information kan ju alla tycka om och göra bättre, eller?

   • Nu har Mattias till och med den underbara möjligheten att välja att antingen lyssna på farbror Thomas och tant Jessica. Det är valfrihet i äldreomsorgen, det 😉

    • Jenny Bolander

     Jag förstår problematiken men hur påverkar resonemanget oss övriga medarbetare om vi inte ser alla som kommunikatörer? Vi ser att utvecklingen går mot att fler inom organisationen bär kommunens kommunikation utåt och för att bli uppskattade och framgångsrika har vi tidigare sagt att vi ska fokusera på att ”vi alla är framgångsrika kommunikatörer”. För att nå en förändring och bättre resultat kanske vi istället bör höja kompetensen generellt bland medarbetare. Jag tror att kunskap, oavsett om vi är putsare istället för murare, amatörchaufför istället för proffs, kan bidra till utveckling och ett bättre resultat. Kan ni på samma sätt bidra till förståelse, trygghet och vara ett stöd för oss i vårt arbete så att jag, och fler ser vår del i kommunikationen utåt?

 • Pingback: Kommunchefen om kommunikation « infoteamet()

 • Jenny Bolander

  Utifrån dialogen ovan och verksamheternas behov, kan det vara så att kontoret behöver en bredare kompetens än bara kommunikationsspecialister? För mig har informationskontoret idag tre huvudområden – information, kommunikation och marknadsföring. Har vi kanske fel fokus när vi enbart talar om kommunikatörer och kommunikationsspecialister?