Integration är ömsesidig

Ett utspel från Arbetsförmedlingens chef som, vad jag förstår går ut på att arbetsgivare ska få upp ögonen för ny kompetens. Det är viktigt och idag fungerar det inte fullt ut. Om det ska fungera krävs att vi alla beredda att ta in det nya. Det är skillnad på integration och assimilation. Integration är ömsesidig och det är i det kraften finns.

Det kvarvarande problemet är att en stor del av de människor som står utanför arbetsmarknaden inte har den kompetens som krävs på arbetsmarknaden. Det är ett problem för hela Europa, där vi riskerar att se en samtidig arbetskraftsbrist och hög arbetslöshet. Det är ohållbart och där har Arbetsförmedlingen en stor roll att spela för att hjälpa till och rusta de som nu står utanför arbetsmarknaden.

Numera har Arbetsförmedlingen hela ansvaret också för nyanländas inträde på arbetsmarknaden. Jag hoppas att de lyckas med det uppdraget.

Citat:

Katastrofal statistik talar sitt tydliga språk. Sverige har misslyckats med att ta tillvara invandrares resurser. Den kommande generationsväxlingen kräver en attitydförändring för att säkra kompetenstillförseln på arbetsmarknaden. Fokusera på arbete i stället för omhändertagande i mottagandet av nyanlända, skriver Angeles Bermudez-Svankvist.

via”Vi har inte råd att inte hitta jobb till nya svenskar” – DN.SE.

Dela: