Jag är inbjuden till Göta Priset!

Jag fick precis följande mail.

Kommundirektören har pekat ut ditt projekt

Vid en frågeundersökning av Kommunforskning i Västsverige (KFi) som genomförts med Sveriges samtliga kommunchefer har ditt projekt ”Arbete med sociala medier” pekats ut som ett bra exempel på en kommunal innovation.

Kvalitetsmässan som tillsammans med bl a Sveriges Kommuner och Landsting driver utmärkelsen GötaPriset har fått ta del av listan över rekommenderade innovativa projekt, där ditt projekt ingår.

Vi bjuder in dig att söka GötaPriset.

Vad ska man säga? Kanske ett JIPPI 😉

Jag är djupt hedrad och glad att Katrineholm uppmärksammas – Tack!

Dela: