Jag vill inte ha nöjda medarbetare

Jag vill ha engagerade medarbetare och nöjda medborgare!

Jag fick en riktig ögonöppnare idag i ett samtal med några medarbetare angående vårt arbete som attraktiv arbetsgivare. Varför pratar vi om NMI (NöjdMedarbetarIndex)?

Nöjd är ett passivt ord. Jag vill inte möta en passiv nöjd medarbetare. Jag vill möta en engagerad medarbetare.

Synsättet speglar mycket av det inifrån och ut-drivna personalpolitik som är lätt att hamna i. Istället ska vi tänka tvärtom. En personalpolitik utifrån och in som fokuserar på att de vi är till för är nöjda med den service de får. NMI får i min bok i så fall stå för NöjdMedborgarIndex (för den delen gärna engagerade också ;=))

Så jag tycker vi struntar i detta att vara nöjda medarbetare och satsar på det engagerade istället – EMI (EngageradMedarbetarIndex)

Dela: