Journalistrollen och en arbetsmarknad i obalans

Mitt tredje seminarium idag var att jag lyssnade på ”Jag skulle vilja jobba med nå´t inom media – en framtid i mångfald eller i otrygghet?”. Se det gärna här – sevärt!

Det blir alltmer uppenbart att vi lever i en värld där de formella systemen säger en sak och att tillämpningen är något helt annat. Jag har bloggat om det tidigare i posten ”Ur led är arbetsmarknaden”. Det blev väldigt tydligt på detta seminarium att det gäller även på denna del av arbetsmarknaden.

Jag tror inte att problemet är kollektiva och/eller det individuella.

Problemet är att det inte hänger ihop.

För en utanförstående så blir det märkligt för övrigt att det är den fackliga organisationen som står för de yrkesetiska riktlinjerna, som nästintill verkar vara legitimerande för journalister. Tycker inte du det?

Sen kan man ju verkligen fråga sig hur den oerhört viktiga granskande rollen som media spelar i vårt samhällsskick ska finansieras i framtiden. Jag talade kort med Jan Helin om det och hade en efterföljande diskussion på twitter som ledde till min fråga.

– Borde public service finnas i fler medier? 

Dela: