Katrineholm i fokus på Kommunikatören

Martin Petri berättar om hur Sydsvenska Dagbladet interna och externa kommunikation påverkas av det nya kommunikationslandskapet när tema Transparens var i fokus på Kommunikatören 2011.

14 minuter in i programmet dyker en välkänt person upp och en bit till in i programmet en till.

…vid samma tillfälle talade också en av mina favoriter Troed Troedsson, som för övrigt kommer till Katrineholm i början av maj http://www.hammerhanborg.com/sv/Aktuellt–press/Play/?video=ijJ_x1mQJoo

Dela: