Katrineholms kommun avser häva avtalet med leverantören av intranätet Communis

CommunisJag har aldrig tidigare varit med om en leverantör som är så dålig som Sogeti.

I augusti 2011 fattade kommunstyrelsen beslut om att projekt Communis skulle genomföras. Communis är ett projekt för att skapa en ny social kommunikationsplattform för Katrineholms kommuns anställda.

Med över 3000 medarbetare i vitt skilda verksamheter, som dessutom är lokaliserade på många olika platser finns ett stort behov av en fungerande kommunikationsplattform, för att dela, samla, söka och framför allt hitta den information man behöver i sitt arbete. Plattformen ska underlätta och effektivisera samarbetet och arbetet för kommunens medarbetare. Lättillänglighet, samarbete och kunskapsutbyte står i fokus för projektet.

Efter upphandling och tilldelning enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), tecknades i juni 2012 ett avtal mellan Katrineholms kommun och leverantören Sogeti, om införandet av Communis. Enligt avtalet skulle lanseringen av plattformen ske inom sju månader från avtalets tecknande, vilket innebär 3 februari 2013.

Projektet är under dessa sju månader uppbyggt av fortlöpande leveranser och acceptanstester till dess systemet kan godkännas för lansering i kommunen. Sedan den första leveransen gjordes i september har ett flertal leveranser skett. På grund av prestandaproblem och bristande kvalité på leveranserna har systemet inte kunnat godkännas. Katrineholms kommun har förlorat förtroendet för Sogeti och när sjumånadersregeln nu träder i kraft väljer kommunen därför att begära hävning av avtalet. Detta meddelades till leverantören vid ett möte i Katrineholm den 18 februari. Katrineholm kommer att begära ersättning motsvarande de kostnader som lagts ner i projektet.

En modern kommunikationsplattform ska ge möjligheter till ett modernt arbetssätt, där lättillgänglighet, samarbete och kunskapsutbyte står i fokus.  Vi upplever att det som levererats inte möter våra krav och väljer därför att avbryta avtalet. Självklart är det olyckligt med tanke på det arbete som lagts ner. Vi förlorar tid. Nu gäller det att se vilka möjligheter vi har att komma framåt och hitta nya vägar att nå målet. Behovet är fortfarande stort i organisationen. I slutänden handlar om att vi ska bedriva verksamheter av rätt kvalitet, med högsta möjliga produktivitet och effektivitet, för att medborgarna ska få bästa tänkbara service.

  Hävning av avtal Sogeti-20130220 by


Jag hade verkligen sett fram emot att bygga Sveriges bästa interna kommunikationsplattform tillsammans med en offensiv aktör. Den platsen är nu ledig.

Dela: