Kommunchef – en stund eller?

Tidningen Vision, tidigare SKTF tidningen skriver

Kommuncheferna byts ut på löpande band

Över 70 av landets kommuner har bytt ut sin högsta chef sedan valet 2010. Tidigare år har antalet legat mellan 30 och 40. Allt tätare chefsbyten leder till stora påfrestningar på personalen.

viaKommuncheferna byts ut på löpande band | Tidningen Vision.

Faktum är att jag tror att jag låg bakom uppslaget till den artikel med en något uppgiven tweet och facebook diskussion om  rörligheten hos mina kollegor.

Enligt Rolf Solli finns tre orsaker till att kommuncheferna slutar. En är att de helt enkelt börjar bli gamla och går i pension, en annan är att det skär sig mellan politiker eller andra tjänstemän. I vissa fall kan det leda till djupa konflikter.

Jag tror det beror på att kommuner och andra offentliga organisationer blivit mer företagslika. I företagen byter man ju vd ofta. För 35 år sedan var det otänkbart att bli utbytt för att man var allmänt oduglig, då skulle man stjäla eller ha jätte­stora problem.

Nu senast var det Karin Welin, landstingsdirektör som fick sluta. I kommunchefsgruppen i Sörmland börjar jag med mina tre år bli ålderman…

Dela: