Kommunchef kommenterar – 14 December, 2010

 • Kommunen satsar 3,4 miljoner på bärbara datorer | Värmlands Folkblad

  – En återkommande fundering gällande IT-inköp är huruvida man ser det som en del av det man gör idag? Vad kan ersättas? Sluta välja till IT såsom det vore en process/mål i sig. IT är ett medel och liksom ett läromedel så är ev IT-kostnad en del av den kostnad vi alltid haft.

 • Metro – Nu vill vi ta kontroll �ver v�rt liv p� n�tet

  – Ha, jag tycker om den här analysen, speciellt avseende det offentliga som har börjat använda interaktiviteten på ett innovativt sätt 😉

 • Det sociala intranätet och det nya arbetssättet: mognad innebär tidsvinster

  – Klokt, men viss frustration över tiden kan jag känna redan nu…

 • Landstinget funderar på att köpa tåg – Nyheterna P4 Sörmland | Sveriges Radio

  – Som en följd av avregleringen på tågmarknaden ska nu det offentliga äga tåg. Hängde ni med?

  Konkurrensen kan inte fungera om initialkostnaden är för hög, varför det offentliga ska bära det ansvaret.

  – Hänger ni med nu?

  Nä, knappt jag heller…

 • Ekonomirapporten

  – Ekonomirapporten i sig ger vid hand ett bättre ekonomiskt läge än tidigare förutspått. Vikten av att statsbidragen följer inkomstutvecklingen kan inte nog understrykas.

  Min käpphäst blir dock; först lagstiftar man om att kommunerna måste ha en sk god ekonomisk hushållning vilket definieras som att man ska avsätta ca 2% av skatteintäkterna för framtida bruk. När kommunerna gör det så säger man att kommunerna har god ekonomi och inte behöver mer pengar…

  Kommunerna, eller rättare sagt medborgarna behöver definitivt en ännu bättre kommunal service!Gällande utsändningen så är det postivt att nu kunna ta del av presskonferensen via Bambuser. Men, ta gärna hjälp av någon för tekniken http://twitter.com/Kommunchef/status/14672505897750528

  och om man ska ha ha chat, varför inte använda bambuser och inte en separat funktion?

 • Det är ju ändå 2010

  – Kanske handlar detta mycket om journalistikens syn på det korrekta i vad som skrivs och huruvida det faktiskt kan vara bra att stämma av sina tankegångar i ett nätverk, oaktat vilket (jag tycker ex twitter är bra, men kollegan rummet bredvid fungerar också;))Denna diskussion hade jag med chefsredaktören på vår lokaltidning för en tid sedan http://mjansson.se/2010/06/personlig-eller-eftertanksam/

 • Superbibliotekarien!

  – Kul video med superhjälte-touch. Inte så mycket jante, vilket är bra 🙂

 • Konsumentverket nu på Twitter

  – Det borde finnas en benämning på beteendet att broadcasta ut information på sociala kanaler, typ social-sändningskanal…

 • Enklare kommunärenden med e-tjänster – Katrineholm – kkuriren.se

  – Äntligen i hamn med steg ett, ibland sitter förändring långt inne. Se pressmeddelandet på http://dlvr.it/BMHgP

  Den efterföljnade diskussionen på twitter kom att handla om definitionen av e-tjänst och varför skilja på e-tjänst och e-service.

 • Facebook för alla är faktiskt för alla

  – Man kanske ska slå till på ett nummer?

 • Sociala medier internt i organisationen | incentivecorp.se

  – Jag tror också att det kommer att bli en spännande konferens och ser fram emot att delta. Förhoppningsvis kan jag också leva upp till de fina orden ”Mattias är en sjukt bra och digitalt intresserad chef.” och eftersom den jag är delvis defineras och skapas av mitt nätverk så får vi väl annars hjälpas åt 😉

Dela: