Kommunchef kommenterar – 15 February, 2011

 • Öppenhet – men bara ibland – Katrineholm – kkuriren.se
  – Ja, hur ska jag kommentera detta? Jag följer lagstitningen och tror inte att det är rimligt att registratorn får kopior på alla mail, vilket inte heller krävs. Ärenden som tillhör ärenden och/eller är sekretessbelagda diarieförs.
  I detta fall var det dessutom så att mailet publicerades på http://kommunchef.posterous.com/sv-intervju-till-min-blogg och besvarades öppet av den anvisade personen inom utsatt tid också publicerat på http://blog.seligs.info/se/fragor-och-svar-om-kommunchefens-sociala-medier/
  Utöver det så lämnar uppdragstagaren meddelande att frågan inte slutligt är besvarad, men att hela konversationen ska lämnas in.
  Är detta en nyhet – Alla anställda i Katrineholm skickar inte alla mail till registrator? Utan bara de som krävs av lagstiftningen…
  Känns mer som förföljelse?
 • Skatteintäkterna blir större än förväntat
  – Glädjande, för Katrineholm innebär det 7 Mkr. i prognosen för 2011. Alltid osäkert med prognoser dock.
  Vi har en stabil ekonomi, med ett resultat på ca 20,2 Mkr. för 2010.
 • jardenberg kommenterar – 15 Feb, 2011 #jjk
  – Kolla 9:an jag säger bara stort 😀 /Människa, pappa, man och kommunchef – i den ordningen
 • Sociala medier för kommunmedborgarna – och för kommunen
  – Ta gärna del av denna föreläsning om du är intresserat av min syn på ämnet. Föreläsningen bekostas för övrigt av IFI.
 • Katrineholmsbråk – Studio Ett | Sveriges Radio
  – Kanske värt att lyssna på? Det känns som att tidningen nu verkligen letar fel och jag är säker på att jag felat och förhoppningsvis lärt av det.
Dela: