Kommunchef kommenterar – 17 February, 2011

 • Att vända en utveckling
  – Om du är det minsta intresserad av framtidens skola – ta del av Essungas framgångsrecept. Enkelt, okomplicerat och rakt; skolans ansvar, inkluderande och förväntan helt enkelt!
 • Anette Holm: "Bäst i e-förvaltning"
  – Ja, Stockholms stad är en föregångare på området. Hur får vi andra använda deras utvecklade tjänster frågar jag här. För oss så blir e-tjänst utvecklingen också oerhört viktig för en god service i hela kommunen. På landsbygden tittar vi bl.a. På hur vi kan utveckla servicepunkter i anslutning till och med stöd i användandet av tjänsterna.
  Katrineholm kommer att ha 30 e-tjänster vid 2011 år utgång.
 • Chefer saknar stöd i mångfaldsarbetet
  – Om vi utgår från att mångfald primärt handlar om vikten av att få in olika perspektiv på frågor. Inte ur en humanitär aspekt, utan på helt effektivitetsmässiga grunder. Vi blir helt enkelt bättre om vi samarbetar mellan med olika bakgrunder och preferenser. Borde det då inte vara självklart för alla ledare att driva arbetet?
 • Kommunchefen svarar
  – Fler kommunikativa kommunchefer. Bra svar från Skellefteås kommunchef tycker jag.
Dela: