Kommunchef kommenterar – 26 October, 2010

Dela:
  • Kristina Färdeman

    Ang. Reinfeldts kommentar om mutbrott.

    Reinfeldts inställning är förvånansvärt lättsinnig. utredningen konstaterar attmutbrottenär vanligast inom offentlig sektor. Bara det är allvarligt. Några personer anser sig ha rätten att fiffla till sig våra pengar. Risken är stor att dessa brott allvarligt kommer att undergräva förtroendet för et lokalpolitiska arbetet.

    Det tycks också som om det blir vanligare med mutbrott. Även det är allvarligt inför framtiden. vi löper risken att få ett samhälle där ingen har förtroende för valda politiker utan tar för givet att människor vill befinna sig i den offentliga sektorn av rent egeninresse.

    Den som tror att vårt politiska system är bra bör nog ta mutproblematiken på största allvar.