Kommunchef kommenterar – 4 November, 2010

 • Lågt intresse för integrationsprojekt
  – På tal om att integration inte handlar om att en part ska ändras utan båda!
  Hur många ledande politiker har själva anmält sig?
  All förändring börjar med mig själv!
 • Därför är den digitala klyftan positiv…
  – Extremt intressant vinkling på den sk digitala klytan. Läs!
  Skillnader är alltid åt två håll…
 • Vi vill inte ha en nationalistisk stämpel | Brännpunkt | SvD
  – ”Kultur är en levande varelse som ger och tar intryck. På samma sätt som en spelman tar intryck av spelmannen i granngården eller en folkdansare anpassar sig efter sin danspartner, på samma sätt påverkas och förändras svensk folkmusik och folkkultur av alla dess utövare och samtidigt också av all den enorma mängd kultur och musik från världens alla hörn som vi alla möter dagligen. Vår uppfattning är att den kultur och musik som följt med de senaste årtiondenas invandring och dessförinnan har berikat och inte förminskat folkkulturen i Sverige. Dessa influenser vill vi inte vara utan.”

  Integration handlar inte om att andra ska integreras, det handlar om att vi ska integreras.

Dela: