Kommunchef kommenterar – 5 December, 2010

 • Dubbelkommandot skrotas i kommunen – Nordanstig – www.st.nu
  – Extremt mycket organisations- och personalförändringar i kommunerna förnärvarande. Något som sannolikt roliga späds på av att rekryteringsfirmorna sedan rekryterar vidare från en mindre bas.
 • Den sociala vd:n – en ledare även i sociala medier. | PBA
  – För att man alltid har tid med sina kunder!
  Tack till @deeped för tipset.
 • Om några ungdomar, möten som sätter sig fast och vikten av att stilla sig och lyssna
  – Återigen med mötet i fokus, gillas!
  Sen får vi inte glömma bort att integration inte bara handlar om att ”andra” ska integreras. För att mötas krävs förändring hos ”båda parter”.
 • Brister uppdagade i kommunens internkontrollarbete – Katrineholm – kkuriren.se
  – En helt riktig kritik som handlar mycket bl.a. om hur vi kan göra för att internkontroll inte bara ska vara av ekonomisk karaktär.
 • Kommunchefen missnöjd med SJ och Trafikverket – Katrineholm – kkuriren.se
  – Ja, vad annars kan man göra? Hela ”intervjun” nedan;

  Hur upplever Katrineholms kommun tågkaoset?
  Det är en fullständig katastrof att tågen inte fungerar vid en tämligen normal vinterväderlek. Det finns en allmän frustration över detta som vi delar. Katrineholm är beroende av bra och stabila kommunikationer. Problemen är en kombination av brister inom SJ´s och Trafikverkets ansvarsområden. Nästan 1700 personer som bor i Katrineholm pendlar till arbetsplatser på orter utanför kommunen och över 2000 personer reser hit varje dag. Målsättningen är att öka resandet med allmänna kommunikationer och en sån här undermålig hantering av SJ gör ju att människor i högre grad ex väljer att ta bilen. Det är också en tendens vi ser i den kommunala organisationen och som slår hårt även mot miljön.

  Hur mycket betalar Katrineholms kommun till SJ för tågtrafik?
  Skattebetalarna betalar ungefär 10,5 miljoner kronor årligen som underskottstäckning för olönsamma tåglinjer från och till Katrineholm. Det är främst ”Stockholmstågen”, den sk Sörmlandspilen som går mellan Hallsberg och Stockholm samt också ”UVEN” som trafikerar Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Norrköping.

  Vilka påtryckningar gör Katrineholms kommun?
  Vi verkar på alla sätt vi kan för att påverka SJ och Trafikverket. Vi stöttar också närliggande kommuner i deras agerande och stöttar också andra initiativ och klagomål. De avtal vi har med SJ träffas av förhandlingsorganisationen MÄLAB där Länstrafiken Mälardalen, SL och Upplandstrafiken ingår. I den mån det handlar om infrastrukturen i sig så verkar vi mot och genom Trafikverket och Regionförbundet Sörmland. Det får helt enkelt inte gå till såhär.

 • Byter bilagor mot webb-tv – Nyheterna P4 Sörmland | Sveriges Radio
  – Kul, eller?
  Chefsredaktören på KatrineholmsKuriren och jag talade för några dagar sedan om ett återkommande reportage ”Kommunchefen mot väggen” som skulle vara strålande att göra enkel webb-tv av också…
  Nya medier – here we come!
 • "Man vill belägga oss med munkavle" – Sollefteå – allehanda.se
  – En oerhört känslig fråga. Fakta är att även en offentliga organisation får bestämma vem som får uttala sig för myndighetens räkning. Jag råkade själv illa ut för ett par år sedan i motsvarande fråga http://kkuriren.se/ledareasikter/ledare/1.68888 där jag med tanke på ökad öppenhet sagt att alla anställda på kommunledningsförvaltningen fick uttala sig för myndighetens räkning bara de sedan berättade att de gjort det. Det var alltså en mycket stor frihet som lades ut och inte avsett som någon som helst inskränkning i rätten att uttala sig som privatperson. Det misstolkades dock, pga en klantig anteckning i minnesanteckning från ledningsgruppen och blev ett stort rabalder. Se också kommunchefens svar på http://allehanda.se/start/solleftea/1.2551731-kommunledningen-nekar-till-munkavle
 • Från tryckande till dragande process i tjänstesektorn | VD-BLOGG
  – Erik Fors-Andrée delar med sig tankar kring LEAN i tjänsteproducerande verksamhet.
 • Laholm använder inte sociala medier – Laholm – www.hallandsposten.se
  – Laholm är, som andra kommuner redan med på sociala medier http://socialmention.com/search/?t=all&q=laholm
  Frågan är huruvida kommunen vill ta en aktiv roll på dessa kommunikationskanaler eller inte. Det i sig är inte, som sägs i artikeln, en fråga om IT-strategi. Jag hoppas givet min kollegas uttalande att värdet uppmärksammas.
  Till kommentars Jesper så absolut, information lämnas bra på en webbplats. Jag tror dock att en kommun måste anpassa sig till var medborgarna vill kommunicera och när hälften av dem finns på facebook så måste man ta med även den kommunikationsplatsen när man relaterar till dem man är till för.
Dela: