Kommunchef kommenterar #kommkomm – 3 November, 2010

 • Besök oss på Katrineholmsmässan 6-7 november – Katrineholm
  – Kom, kom, kom!
  Jag är där hela helgen 🙂
 • Det handlar inte om att vara perfekt | Bloggen – Ungt Ledarskap
  – Nej, den som är perfekt behöver ju inte påverkas av andra. Det är väl precis det ledarskap handlar om att påverka och att påverkas av andra.
  http://mjansson.se/2010/09/sociala-medier-ledarskap/
 • Ett borrhål extra hos chefen – Katrineholm – kkuriren.se
  – Ärendet är granskat av Ernst&Young och kvitton uppvisade.
  En bisak i denna intervju är att journalisten lovat stämma av citat vilket sedan inte gjort och dessutom enligt Björnar Berg felciterat honom.
  Massmedia har och ska ha stor makt. Om man har makt måste man vara varsam!
 • Den analoga klyftan
  – Intressant om något som eg. kanske inte är en digital klyfta utan mer en relations eller kommunikationsklyfta, eller som Thomas säger en klyfta punkt slut.
  Om klyftan ska minska så måste ”båda parter” förflytta sig. Jag är fö helt säker på att vi kan analogisera det digitala effektivt och det tror jag är en framgångsfakto i denna brytningstid.
Dela: