Kommundirektörsuppdraget

Är det intresserad av vad en kommundirektör gör…egentligen så kan du få mitt perspektiv på det.

För mig är en att vara kommundirektör en roll och genom ett utpräglat medledarskap delas den. Min tanke är inte att utföra ledning utan att tillse att ledning sker och bl.a. därför eftersträvar jag alltid konsensus inför beslut.

Man kan dela in uppdraget i sex delar, som jag berättar lite mer om i videon.
1. Representerar hela förvaltningsorganisationen internt och externt. Är den enda person som anställs av politikerna.
2. Ansvarar för beredning av ärenden inför beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
3. Ansvarar för en effektiv verkställighet av politiska beslut
4. Är förvaltningschef för klf och ansvarar därmed för de styr- och ledningsprocesser som utgår från kommunstyrelsens uppdrag
5. Anställer förvaltningschefer och avdelningschefer på klf.
6. Samordnar hela kommunens och koncernens verksamhet

Mattias pratar om kommundirektörens uppdrag from Botkyrka kommun on Vimeo.

Dela: