Kommunen accepterar inte skadligt radon

Idag skriver Katrineholms Kuriren om För hög radonhalt på skolor – Katrineholm – kkuriren.se.

Detta kommer att åtgärdas. Det är förstås helt oacceptabelt att vi i våra lokaler har haft och på sina håll har radonvärden över gränsvärdena.

KFAB har beställt en korttidsmätare av radon för att göra effektivare sanering och kommer att prioritera att få bort dessa problem omgående.

Dela: