Kommunicera kommunen!

CC by ishp.consulting

Anna Järnebeck gör just nu ett slutprojekt under sista delen av sin utbildning. Anna bor i Norrtälje och är, enligt egen utsago, en social-media-nörd  som vill att Norrtälje kommuns ska agera sociala medier, vilket det från kommunens sida finns en öppning för  

Projektet ska handla om hur man från kommunens sida skulle kunna arbeta med kommunikationen i utvalda digitala kanaler, med fokus på facebook och twitter. 

För att på ett så tydligt sätt som möjligt få fram fördelar med denna typ av kommunikation samt riktlinjer bestämde sig Anna att närmare studera en mindre skara kommuner som, i hennes personliga tycke lyckats bra med sin kommunikation i sociala medier. Så därför hörde hon av sig till oss 🙂 

Jag bad då Anna i öppenhetens namn att få svara på hennes frågor direkt här på bloggen, för att kanske kunna få feedback från fler och för att hjälpa andra med samma informationsbehov. 

Frågor

Katrineholms kommun startade alltså sin närvaro i sociala medier 2009. Hade ni redan då tydliga riktlinjer och strategier eller växte dessa fram under tiden som ni använde kanalerna? 

Vi startade vår satsning på sociala medier som en del av vår massmediestrategi. Vi såg att vi för att nå ut var beroende av fler kommunikationskanaler. 

Vår policy växte fram som en följd av en motion om ”blogg-policy” i kommunfullmäktige. Våra nuvarande riktlinjer har uppdaterats senast den 21 september 2010, pga SKL´s riktlinjer och Datainspektionens beslut. 

I sammanhanget så tycker jag också att man ska ställa sig frågan vilken funktion strategin ska ha. Behöver vi regler, lärande eller trygghet? 

Vilken typ av innehåll publicerar ni på er sida på facebook idag och hur bestäms vad som ska kommuniceras där? 

På vår officiella facebook-sida publiceras våra pressmeddelanden och nyheter från vår webb-plats. Dessutom skriver vi om det händer något speciellt, hanterar tävlingar och kommunicerar kring frågor som andra initierar. Vi skulle kunna bli bättre där. Olika verksamheter har utöver det grupper, sidor och profiler där de kommunicerar i sina kärnfrågor. 

En viktig lärdom. Var alltid person, skriv under med ditt namn. Relationer är med personer, inte organisationer

Hur skulle du säga att er sida på facebook förhåller sig till kommunens hemsida och vilket är ert huvudsakliga syfte med kommunikationen på facebook? 

Facebook är för kommunikation och ömsesidigt utbyte. Webb-platsen är för information om kommunens officiella hållning. 

Är ni nöjda med dialogen på facebook? Får ni den respons ni önskar? 

Nej, kommunikationen skulle kunna vara så mycket mer omfattande. 

Utmärkande för Katrineholms kommun är att du som kommunchef har en stor del i den kommunikation som sker i sociala medier. Ett flertal kommuner väljer ju att sköta större delen av kommunikationen i kommunens namn. Hur ser du på att du som person, för många människor förknippas med kommunen? Fördel? Nackdel? 

Sociala medier bygger på kommunikation, dialog i öppenhet som vägen till lärande. En dialog bygger på att det finns en relation. Relationer kan bara vara med personer. Ett varumärke byggs av de personer som företräder det, inte av organiastions budskap om vad man är. 

Vilket skulle du säga är det största problemet för kommuner i sociala medier idag? 

Brist på mod och avsaknad av stöd

Vad tror du om framtiden för kommuner i sociala medier? 

Jag tror den är strålande. Hela begreppet sociala medier kommer att försvinna och vi kommer istället att praktiskt använda digital kommunikation i våra verksamheter. Om vi lyckas kombinera det med en aktiv medborgar -och brukardialog så kan vi få en större förstålse för kommunen som det gemensamma. I övrigt hänvisar jag till storheter som Joakim Jardenberg, Thomas Selig , Niklas Strandh och Brit Stakston att sia om framtiden 🙂 

Vad har jag missat?

Dela: