Kommunikation – mötet för lärande

Kommunikation handlar för mig om en vilja att lära. Kommunikation kan delas in i flera olika lager dialog, diskussion och debatt.

Dialog är vägen till lärande. En fråga som sällan ställs är dock om du vill ta in något nytt. Många ställer frågor utan att vilja ha svar, utan mer för att få bekräftelse på sin egen förutfattade bild.

Val av kommunikationsform måste ske via de behov som de vi är till för har. Sociala medier finns och har funnits länge. En offentlig organisation kan inte välja att gå med i sociala medier, den är redan där. Som offentlig organisation måste vi anpassa våra kommunikationsvägar till dem vi är till för.

När jag föreläser om sociala medier så kommer det alltmer att handla om grunden för kommunikation och jag brukar utgå från Hegels enkla modell om Tes – Antites och Syntes.

Om du tycker något, dvs. har en tes så är utgångspunkten för kommunikation att du är intresserad av min antites. Mervärdet skapas när vi bryter dessa mot varandra till en syntes. Något som är så mycket större än det som både du och jag kommit fram till innan.

Problemet blir, och det gäller inte bara sociala medier, om du säger att du vill kommunicera men du redan bestämt dig för din syntes.

Information är en syntes. Det går att använda sociala medier för information, men då är de inte sociala.

 

Dela:
 • Anonymous

  Supplemental online education at no cost to Katrineholm’s children (as well as everyone else) who can understand English:

  Khan Academy

  http://www.khanacademy.org/

  ”What started out as Sal making a few algebra videos for his cousins has grown to over 2,100 videos and 100 self-paced exercises and assessments covering everything from arithmetic to physics, finance, and history.”

 • Anonymous

  Through social media-and other means as well-you’ve gained the connections to do something I have asked Viadidakt to do when they got a grant from the EU many months ago. Here’s what I want: SFI courses should be online as a supplement to regular face-to-face classroom courses. While Katrineholm herself may not be able to bear the entire cost of creating such courses, it certainly is within the realm of using those connections with other communities to create such online SFI course videos for posting. Furthermore, it is good advertising for Katrineholm should Katrineholm forge the way for such to be done. Professional teachers or even gifted amateur volunteers can work together to create such a program. THAT will put Katrineholm on the map for sure. Make sure that those communities who participate have the opportunity to at least show their town logos at the end of the videos as a form of good will and a type of cross-industry marketing. Such would certainly be a win-win situtation for all. It would also serve to preserve the Swedish language for posterity and introduce those who might come to Sweden (and one hopes Katrineholm) to our common language, namely, Swedish (even if I myself have far, far to go to master it.) This project would be a long term project and need not be rushed.