Kommunikativt ledarskap 2.0

Idag talade jag på en Abilitypartners konferens på temat Kommunikativt ledarskap 2.0 – hur påverkas chefens roll och kommunikation av sociala medier och krav från en ny generation medarbetare?

Föreläsningen är drygt 50 minuter lång och behandlar följande områden

  • Sociala medier – möjlighet eller hot för ledaren?
  • Digital natives – så ställer en ny generation medarbetare och nya verktyg för kommunikation nya krav på chefer kring ökad öppenhet och dialog i organisationen
  • Så kan ledarna förhålla sig till och dra nytta av nya digitala kanaler i den interna kommunikationen för att skapa ökad dialog och engagemang
  • Erfarenheter av sociala medier som kanal för dialog i det kommunikativa ledarskapet – framgångsfaktorer och fallgropar

Video streaming by Ustream

Dela: