Kostnader för vård- skola- omsorg i Katrineholm

Katrineholms kommuns standardkostander ligger i paritet med riket (+0,1% totalt) men vi lägger mer pengar på barnomsorg och skola än den beräknade standardkostnaden.

2010-års värden med 2009 inom parentes

  • +7,7% (-4,8%) för barnomsorg
  • +4,5% (+11,5%) för grundskola
  • +3,3% (+5,2%) för gymnasiet
  • -7,3% (-7,4%) för äldreomsorg
  • -2,8% (-3,8%) för individ och familjeomsorg

Som vanligt finns det förklaringar, men jämförelsen är viktig. I Katrineholm har ju en del av debatten på senare tid bland annat handlat om skolans kostnader och där har bilden uppfattats annorlunda av många http://kommunchef.posterous.com/berakningsgrund-for-bildningsnamndens-budget

Den största förändringen för Katrineholm är en prioritering av de yngre barnen.

SKL har sammanställt en tabell för landets 290 kommuner. De faktiska kostnaderna för omsorg och skola under 2010 jämförs med vad de i teorin borde kosta enligt en standardmodell.

via Så mycket kostar kommunen i praktik och teori – OBIZ.

Dela:
  • Pingback: Katrineholmsbloggar (@KHOLMbloggar)()

  • Kommunen lägger sedan flera år betydligt mindre pengar på äldreomsorg (och handikappomsorg som inte syns här)och individ- och familjeomsorg än standardkostnaden och ändå klarar vi uppdraget galant. Det är värt att notera och sprida.