Kräver förståelse bildning?

CC by Jason Grant

Man brukar definiera kompetens som förmågan att utföra en uppgift. Kompetens är alltså alltid i förhållande till en viss sak som ska utföras. Ingen är ”all-kompetent”.

Jag har tidigare skrivit om mitt möte med Troed Troedsson och skrev i en bloggpost för några månader sedan att  Troed menar att kunskapssamhället är överspelat – det går inte längre att konkurrera med kunskap. Alla kan allt!  Nu är vi i förståelsesamhället. Det svenska ordet förståelse blir dock lite fel – ”Understanding” är bättre. Understanding har ju den dubbla betydelsen förstå och överenskomma. I förståelsesamhället är vår kompetens att kunna ta till oss nya områden. För att förstå måste vi vara delaktiga i överenskommelsen. Hur blir vi det? Vi måste ta in andras bilder – vi måste låta oss påverkas och vi måste vara med och skapa.

Troeds tankar stämmer väl överens med Daniel Pink, som jag tagit del en del av. Daniel Pink menar att framtiden kommer att premiera de som kan se helheter – han kallar det konceptsamhället – Troed kallar det förståelse samhället. Daniel Pink har också en mer medicinsk ingång och talar bl.a. om hur man kan arbeta med koncept genom att träna höger hjärnhalva.

Jag läste, efter tips från Kristina Simonsson  en intressant krönika i Sydsvenskan – Bildning är politik som hämtar inspiration från Leif Alsheimers bok Bildningsresan. Läs gärna artikeln, där det funderas på begreppen kunskap och bildning. För bildning menar författaren att det krävs en djupe, bred humanistisk bildning och det konstateras att;

Bildning är central för vår utveckling och demokrati. Slösar vi med det är vi illa ute.

Bildning, tolkar jag det som är således sådan kunskap som sitter djupt, man brukar tala om förtrogenhetskunskap. Bildning är också ett kunnande som gör att vi har förmåga att dra slutsatser och paralleller mellan olika skeenden såsom historiska samband och filosofiska tankemönster.

Om skolan kontateras att;

Målet verkar uteslutande vara att producera högt specialiserad arbetskraft, inte djupt bildade medborgare.

CC by Mars discovery district

Jag tror att bildning och förståelse går hand i hand och att de båda gör kunskapsinhämtningen lätt, för att inte säga sekundär.
ps Troed Troedsson kommer till Katrineholm den 6/9 och jag live-sänder hans föredrag om förståelsesamhället och integration som systemiskt synsätt kl 13.30-14.15 – gratis. Sharing is caring 🙂

 

 

Dela: