Kräver förståelse bildning?

CC by Jason Grant

Man brukar definiera kompetens som förmågan att utföra en uppgift. Kompetens är alltså alltid i förhållande till en viss sak som ska utföras. Ingen är ”all-kompetent”.

Jag har tidigare skrivit om mitt möte med Troed Troedsson och skrev i en bloggpost för några månader sedan att  Troed menar att kunskapssamhället är överspelat – det går inte längre att konkurrera med kunskap. Alla kan allt!  Nu är vi i förståelsesamhället. Det svenska ordet förståelse blir dock lite fel – ”Understanding” är bättre. Understanding har ju den dubbla betydelsen förstå och överenskomma. I förståelsesamhället är vår kompetens att kunna ta till oss nya områden. För att förstå måste vi vara delaktiga i överenskommelsen. Hur blir vi det? Vi måste ta in andras bilder – vi måste låta oss påverkas och vi måste vara med och skapa.

Troeds tankar stämmer väl överens med Daniel Pink, som jag tagit del en del av. Daniel Pink menar att framtiden kommer att premiera de som kan se helheter – han kallar det konceptsamhället – Troed kallar det förståelse samhället. Daniel Pink har också en mer medicinsk ingång och talar bl.a. om hur man kan arbeta med koncept genom att träna höger hjärnhalva.

Jag läste, efter tips från Kristina Simonsson  en intressant krönika i Sydsvenskan – Bildning är politik som hämtar inspiration från Leif Alsheimers bok Bildningsresan. Läs gärna artikeln, där det funderas på begreppen kunskap och bildning. För bildning menar författaren att det krävs en djupe, bred humanistisk bildning och det konstateras att;

Bildning är central för vår utveckling och demokrati. Slösar vi med det är vi illa ute.

Bildning, tolkar jag det som är således sådan kunskap som sitter djupt, man brukar tala om förtrogenhetskunskap. Bildning är också ett kunnande som gör att vi har förmåga att dra slutsatser och paralleller mellan olika skeenden såsom historiska samband och filosofiska tankemönster.

Om skolan kontateras att;

Målet verkar uteslutande vara att producera högt specialiserad arbetskraft, inte djupt bildade medborgare.

CC by Mars discovery district

Jag tror att bildning och förståelse går hand i hand och att de båda gör kunskapsinhämtningen lätt, för att inte säga sekundär.
ps Troed Troedsson kommer till Katrineholm den 6/9 och jag live-sänder hans föredrag om förståelsesamhället och integration som systemiskt synsätt kl 13.30-14.15 – gratis. Sharing is caring 🙂

 

 

Dela:
 • kristina simonsson

  jag skulle vilja påstå att demokrati förutsätter bildning. Genom bildning så har du bredare referensramar och kan se flera olika lösningar. Du har förmågan att sätta dig in i olika sammanhang och reflektera över dem

  Utbildning å andra sidan förutsätter inte att du är bildad. Den förutsätter att du kan lära in ett visst stoff

  Det innebär inte den som är utbildad är obildad, men personen kan vara det, trots lång utbildning och då blir det farligt

  Det är därför viktigt med de breda kunskaperna, med det kristiska granskandet och reflekterandet. Idag har vi en tendens till att bara lära det absolut nödvändiga för att klara av en uppgift och då sker en utarmning av vår förståelse och därmed ett allvarligt hot mot demokratin som förutsätter bredare kunskaper och ett refeklekterande tänkande.

  Jag skulle önska att dagens ungdomsskola hade ett bildningsmål med sin undervisning och inte såg demokrati som en teknisk fråga om hur man röstar eller gör sin röst hörd

  • Sant, och ett speciellt tack Kristina för ditt tips – som skapade detta inlägg.

  • Eva Wing

   I mina diskussioner med mina ungdomar om skolan och utbildning upplever jag att jag alltid kommer till korta. De upplever att det inte är där de lär sig de viktiga sakerna. Allt den kunskapen som de behöver finns på nätet är deras uppfattning. Kan dock inte se att skolan har misslyckats. Utan ser det som att jag lärde mig på annat sätt än vad mina ungdomar gör. Skolan får ta det som en utmaning att hänga med här, vilket många skolor gör. Har insett att ju mer kunskap och utbildning jag har desto mindre vet jag! Det finns så mycket att kunna och förstå där ute.

 • Pingback: Kommunchef kommenterar – 11 November, 2010()